Image Týden na stránkách trenérského web magazínu trenink.com startujeme jako obvykle článkem trenéra a editora Jiřího Formánka, který dnes upřel pozornost na schopnost hráčů okamžitě reagovat na podnět, rychle se rozhodnout a následně toto rychlé rozhodnutí následně využít při souboji jeden na jednoho a konečné střelbě.

Dnešní druhá varianta navazuje na první díl, název zůstává stejný Rychlost reakce a individuální střelba. Vedle nácviku individuální střelby, kterému předchází souboj jeden na jednoho (1:1) se cvičení zaměřuje především na schopnost hráče rychle zareagovat na podnět a podle toho se rozhodnout.

Cvičení je určeno pro všechny věkové mládežnické kategorie od přípravek po dorostence, zařazujeme ho buď do průpravné nebo hlavní části tréninkové jednotky, hráči musí mít zachován poměr intervalu zatížení a odpočinku.

Cíl herního cvičení:

Cílem dnešního rychlostně-reakčního střeleckého herního cvičení, určeného všem věkovým kategoriím, je naučit hráče rychle zareagovat na podnět a podle toho se okamžitě rozhodovat pro správné řešení, v tomto případě nejkratší cestu k míči, úspěšně vyřešit souboj jeden na jednoho v prostoru před pokutovým územím a pak samotném závěru cvičení efektivně zakončit.

Popis průpravného cvičení

- herním prostorem cvičení je polovina normální hrací plochy
- v prostoru mezi hranou pokutového území a polovinou hřiště jsou dva čtverce
- čtverce jsou spojeny jedním vrcholem (černým)
- čtverce jsou pootočeny o 45 stupňů proti orientaci hřiště
- každý z vrcholů čtverců má jinou barvu
- vrcholy nejblíže brance jsou červené
- vrcholy u pomezních čar jsou modré
- vrcholy nejvzdálenější od brankové čáry jsou zelené
- vrchol spojující oba dva čtverce jsou černé
- čtverce jsou umístěny tak aby:
(a) byly stejně vzdálené od brankové čáry
(b) byly stejně vzdálené od podélné osy hřiště
- v prostoru mezi čtverci stojí trenér s dostatkem míčů
- cvičení je určeno pro:
(a) minimálně 10 hráčů do pole
(b) 1-2 brankáře, kteří chytají ve velké brance
- hráči v poli jsou rozděleni do dvou týmů A a B
- vždy jeden z hráčů každého týmu je v prostoru svého trojúhelníku
- trenér vykřikne jednu z barev vrcholů čtverce
- hráči reagují na jeho pokyn, obíhají určený kužel ve svém čtverci
- svedou běžecký souboj a následuje souboj 1:1 v zakončení
- hráč který získá míč se pokouší o zakončení
- hráč bez míče se snaží zabránit vstřelení branky
- akce končí po odebrání míče nebo zakončení souboje 1:1 střelbou

Varianty:

- hráči reagují na jeho pokyn, obíhají určený kužel ve svém čtverci
- hráči mají na akci časový limit (10,15,20) vteřin
- hráči zakončují prvním dotykem
- hráči soutěží o krále střelců
- týmy si počítají vstřelené branky například do následující hry
- hráč který získá míč již není napadán, zakončuje samostatně

Pomůcky:

- 1x velká branka (přenosná)
- 7x mety (kužely, kloboučky)
- 15x míč
- rozlišovací trika (2 barvy podle počtu hráčů){comment}