Vytisknout
Kondiční trénink
Zobrazení: 9228
 KRUHOVÝ TRÉNINK  Soubor šesti cvičení  určených pro dva, respektive tři hráče, je druhým dílem seriálu s názvem Herně-kondiční kruhový trénink s míčem navazujícím na úvodní část. Cvičení je možné využít v hale nebo na hřišti v průběhu zimního přípravného období, případně pro individuální trénink.
 
Cílem cvičení je rozvoj obratnosti, koordinace, síly a rychlostní vytrvalosti se zařazením herních prvků v podobě opakovaného naražení. Článek obsahuje ve video ukázce 6 různých variant cvičení
 
Cíl kondičního cvičení:
 
Cílem všech cvičení na stanovišti herního kruhového tréninku je rozvíjet koordinaci a obratnost při obvyklých herních činnostech. Navíc rozvíjíme sílu, rychlostní vytrvalost a schopnost měnit směr na malém prostoru. Po hráčích požadujeme přesné přihrávky na krátkou vzdálenost po předchozím zatížení.
 
 
Organizace kondičního cvičení:
 
- herním prostorem je obdélník
- rozměry obdélníku jsou 12x6 metry
- v herním prostoru jen vyznačen  čtverec 4x4 metry
- čtverec je vyznačen pomocí kuželů
- v ose čtverce, 5 metrů před ním je postavena meta
- cvičení je určeno pro 2 hráče
(a) hráč (A) stojí u samostatné mety
(b) hráč (B) stojí u levého horního rohu  
- hráč (A) má míč
 
 
Popis kondičního cvičení:
 
- hráč (A) přihrává na hráče (B)
- hráč (B) prvním dotykem vrací míč zpět
- po naražení míče hráč vyráží k pravému hornímu rohu čtverce
- roh obíhá a běží k levému dolnímu rohu
- roh znovu z vnější strany obíhá a běží k pravému dolnímu rohu
- poté hráč pokračuje k pravému hornímu rohu
- hráč (A) přihrává na hráče (B)
- hráč (B) prvním dotykem míč vrací na hráče (A)
- cvičení se opakuje z druhé strany 
- dalších pět variant cvičení je k dispozici na YouTube kanálu
 
Model zatížení:
 
- interval zatížení = 20(30,45) vteřin 
- interval odpočinku = 40(60,90) vteřin 
- poměr intervalu zatížení a intervalu odpočinku 1:1 
- počet opakování na stanovišti = 3x (každý hráč, celkem tedy 6x) 
 
Varianty:
 
- cvičení je možné provádět ve třech hráčích (1 hráč je pasivní)
- je možné provádět cvičení (přihrávky/vedení míče) "slabší" nohou
- je možné upravit velikost herního prostoru
- je možné upravit vzdálenost samostatného kuželu od čtverce
- hráči po odehrání míče provádí obratnostní cvik (dřep, sed, leh, ...)
- všechny varianty cvičení jsou ve videoukázce na YouTube
 
Pomůcky:
 
- 4x kužely (mety, kloboučky)
- 1x míč
- případně rozlišovací trika
 
 TIP REDAKCE