Vytisknout
Kondiční trénink
Rychlostní trénink
Zobrazení: 5351
 3D ANIMACE  V prvním díle seriálu Rychlostní souboj 1:1 ve čtverci se vedle startovní a sprinterské rychlosti zaměřujeme jak na významnou změnu směru běhu, ale také na soubojové chování v těžišti herního prostoru, se kterým se hráči musí běžně vyrovnat.
 
Tréninku a rozvoji rychlostních schopností jsme se věnovali například v cvičení Rychlostní hodinový ciferník (1.část), kde byly na hráče kladeny nároky především v oblasti okamžité reakce a  rychlosti okamžitého rozhodnutí.   
 
Cíl kondičního cvičení:
 
Cílem rychlostně kondičního cvičení je rozvoj startovní a sprinterské rychlosti, která je kombinovaná se soubojovým chováním dvojice hráčů uprostřed herního prostoru. Navíc cvičení obsahuje rozvoj obratnosti a koordinace při významné změně směru v prostoru mezi středovými tyčemi.  
 
 
Organizace kondičního cvičení:
 
- prostoem cvičení je čtverec
- čtverec má rozměry 12x12 metrů
- rohy herního prostoru jsou vyznačeny pomocí kuželů a met
- cvičení je určeno pro dvojice (2,4,6,8,10) hráčů
- dvojice hráčů stojí v rozích čtverce na jedné z diagonál 
- uprostřed herního prostoru jsou zapíchnuty dvě zapichovací tyče
- tyče jsou v rozestupu 4 metrů 
- v ose diagonály čtverce na jejichž koncích stojí hráči
- cvičení se účastní vždy dva hráči
- hráči cvičení provádí bez míče, nebo ve variantě s míčem
 
 
Popis kondičního cvičení:
 
- cvičení zahajuje v dolním rohu
- na jeho pohyb reaguje v horním rohu herního prostoru
- hráčí běží proti sobě, po diagonále
- v okamžiku, kdy jsou v rpsotru mezi tyčemi
- tak hráč, který cvičení zahajoval, vybírá roh herního prostoru
- ke kterému hráči budou sprintovat
- v prostoru mezi tyčemi a po změně směru běhu
- se hráči setkávají vsouboji rameno na rameno
- po doběhnutí k cílovému rohu prostoru startuje další dvojice
- vprůběhu cvičení je třeba dodržet interval zatížní a odpočinku       
 
Varianty:
 
- hráči cvičení provádí s míčem
- prostor cvičení je možné zvětši/zmenšit
- je možné upravit rozestupy středových tyčí (2,3) metry
- cílový roh pro sprint je určen předem/ pravidelně se střídá
- cvičení může startovat trenér
- dlouhá varianta cvičení je k dispozici v
 
Pomůcky:
 
- 2x mety
- 2x kužely
- 2x zapichovací tyče
- rozlišovací trika (2 barvy)
- 8x míč (varianta s míčem)
 
 TIP REDAKCE 

Kondiční cvičení: Vyražení hráče s míčem při přihrávání (5.část)