Vytisknout
Trénink
Zobrazení: 11866
Image Seriál Kondice s míčem již má pět [1] [2] [3] [4] [5] dílu publikovaných, dnes trenér a autor Josef Vrážel přichází s prozatím posledním šestým dílem na stránkách trenérského portálu trenink.com. Z jednotlivých publikovaných cvičení je možné sestavit kruhový trénink s míčem.

"Předkládám další variantu kondičního cvičení, představeného v minulém dílu tohoto seriálu. Toto cvičení je kondičně rovněž velmi náročné, proto musíme dbát na dodržování intervalů zatížení a intervalů odpočinku," o tomto cvičení říká jeho autor Josef Vrážel.

Cvičení zařazujeme zpravidla do hlavní části tréninkové jednotky. Je vhodné již od kategorie starších žáků. Je však třeba dbát na dodržování intervalů zatížení a intervalů odpočinku.

Cíl herně-kondičního cvičení:

Cílem herně-kondičního cvičení je rozvoj kondičních schopností s míčem. Dále cvičením rozvíjíme dynamickou techniku, přebrání přihrávky do pohybu, vedení míče, přihrávání.

Popis herně-kondičního cvičení:

- průpravné cvičení je určeno pro 3 hráče
- s jedním míčem
- vyznačovacími kloboučky jsou vyznačeny tři úseky
- o délce 8 metrů dle obrázku
- na obou koncích postavíme dva hráče (červení)
- přičemž jeden z nich má míč
- v prostředním úseku se pohybuje třetí hráč (modrý)
- na pokyn trenéra středový hráč přebíhá od jedné mety k druhé
- a přebírá přihrávaný míč od krajního hráče, otáčí se s ním
- míč vede k druhé metě odkud přihrává druhému krajnímu hráči
- tento hráč míč ihned z prvé středovému hráči vrací
- středový hráč znovu přebírá přihrávaný míč od krajního hráče
- otáčí se s ním a vede ho k opačné metě a tak dál
- jedná se o náročné kondiční cvičení
- proto by neměl interval zatížení přesáhnout 60 sekund u dospělých hráčů
- hráči se plynule mění ve funkcích IZ:IO = 1:2

Varianty:

- krajní hráči přihrávají polovysokou přihrávku
- kombinace uvedených způsobů

Pomůcky:

- 4x vyznačovací kloboučky
- 1x míč{comment}