Vytisknout
Trénink
Zobrazení: 6052

Cvičení organizovaná proudovou metodou jsou mezi trenéry velmi oblíbená, za připomenutí stojí Obíhané narážečky nebo Dvě narážečky po příčné přihrávce, které je možno organizovat ve skupinách po šesti hráčích nebo v rámci týmového tréninku, když je tým rozdělen na dvě poloviny.

Prozatím vyšly tři části seriálu s názvem Spolupráce na kraji hřiště, první, druhá a třetí díl a ve všech jsou hráči v neustálém zatížení. Čtvrtý díl je zaměřen na výměnu místa, tandemový náběh a pohyb středového hráče do křídelního prostoru. 

 

Cvičení je určeno pro věkovou kategorii starších žáků, zvládnou ho vyspělé týmy mladších žáků. Při provádění musíme dbát na kvalitu technického provedení a správné načasování přihrávek i náběhu. 


Cíl průpravného cvičení:

Cílem průpravného cvičení je nácvik spolupráce krajních nebo křídelních a středových hráčů a jejich přípravnou kombinaci před uvolněním a náběhem do křídelního prostoru. Během cvičení se zaměřujeme na součinnost při nábězích a načasování na sebe navazujících přihrávek v křídelním prostoru. Cvičení akcentuje výběr místa od středového hráče při pohybu do křídla, ale i schopnost hráčů navedení míče do správného prostoru.

 

 

Organizace průpravného cvičení:

- herním prostorem je obdélník                          
- obdélník má rozměry 20x36 metrů
- který je rozdělen na dvě poloviny (20x18 metrů)
- na polovině hrací plochy jsou tři metry od autové čáry postaveny zapichovací tyče
- hráči jsou rozestavení na třech pozicích:
(a) rozehrávající hráč (A) na základní čáře, 6 metrů od autové čáry
(b) středový hráč (B) devět metrů před rozehrávajícím, ve středu herního prostoru
(c) krajní hráč (C) na autové čáře, na úrovni středového hráče
- na pozici (A) jsou tři hráči
- na pozici (B) jsou dva hráči
- na pozici (C) je jeden hráč
- rozehrávající hráč na pozici (A) má míč 

 

 

Popis průpravného cvičení:

- cvičení zahajuje rozehrávající hráč (A)
- hráč (A) míč přihrává na krajního hráče (C)
- hráč (A) po odehrání míče se uvolňuje pohybem vpřed
- krajní hráč (C) prvním dotykem míč posouvá na vedle stojícího středového hráče (B)
- středový hráč (B) prvním dotykem naráží míč pod sebe na rozehrávajícího hráče (A)
- po naražení míče středový hráč (B) vyráží ke středové metě
- středovou metu obíhá z vnější strany
- hráč (A) dává průnikovou přihrávku na rozběhnutého hráče (C)
- hráč (C) dává přihrávku na rozehrávajícího hráče (A) na druhé straně
- po odehrání míče se přesouvá do druhého zástupu
- hráč (A) se posouvá na pozici hráče (C)
- hráč (C) se posouvá na pozici hráče (B)
- cvičení se opakuje z druhé strany

 

Varianta 1

 

Tipy na související cvičení:

  

Varianty:

- cvičení se provádí i na opačné straně (levá/pravá) 
- cvičení je možno provádět se dvěma míči najednou
- cvičení je možné provádět v opačném směru
- je možné upravit velikost herního prostoru
- s přibývajícím počtem opakování po hráčích požadujeme větší rychlost provádění
- všechny varianty cvičení jsou ve videoukázce na YouTube

 

Pomůcky:

- 6x mety (kloboučky)
- 1x míč
- 2x zapichovací tyče
- případně rozlišovací trika

 

TIP REDAKCE