Vytisknout
Vzdělávání trenérů
Zobrazení: 2724

Mezinárodní výbor pro pravidla fotbalu (IFAB), které se konalo v březnu tohoto roku v Londýně, schválil možnosti používání tzv. „dočasného vyloučení“, které se používá po udělení žluté karty

V návaznosti na toto rozhodnutí schválil tuto možnost Výkonný výbor FAČR na zasedání 27.6.2017 a to pro utkání mládeže, veteránů, zdravotně postižených a amatérského fotbalu v soutěžích FAČR. Případné používání „dočasného vyloučení“ uvede příslušný řídící orgán v Rozpisu soutěží.  

Přinášíme přehled několik základních otázek a odpovědí k této problematice, které jsou v souladu s metodickým výkladem Pravidlové komise FAČR.

 

Co znamená dočasné vyloučení hráče?

Dočasné vyloučení znamená, že hráč, který se dopustil každého přestupku na napomenutí (ŽK), je potrestán okamžitým pozastavením účasti v další části utkání. Filosofií je, že „okamžitý trest“ může mít významný a pozitivní vliv na chování hráče, který se provinil a potencionálně i na ostatní hráče jeho týmu.

 

Jak bude dočasné vyloučení signalizováno?

Rozhodčí bude dočasné vyloučení signalizovat ukázáním (udělením) ŽK a poté jasným ukázáním oběma pažemi směrem k území pro dočasně vykázané hráče (obvykle technická zóna družstva příslušného hráče)

 

Kdo může být dočasně vyloučen?

Dočasné vyloučení platí pouze pro všechny hráče do pole a brankáře, ale nikoliv pro přestupky, kterých se dopustili a za něž jsou napomínáni náhradníci nebo vystřídáni hráči.

 

 

Jak dlouho bude hráč dočasně mimo hru? 

Doba dočasného vyloučení je stejná pro všechny přestupky. Délka dočasného vyloučení je u dospělých a staršího dorostu (doba hry 90´) 10 minut, u mladšího dorostu (doba hry 80´) 8 minut, u starších žáků (doba hry 70´) 7 minut, vždy má být mezi 10 - 15% celkové doby hry.

 

Kdo měří dobu trvání dočasného vyloučení? 

Dobu dočasného vyloučení měří a za dodržení této doby odpovídá rozhodčí nebo zodpovědný asistent rozhodčího (delegovaný). Byla-li vyčerpána doba dočasného vyloučení, může se hráč vrátit od pomezní čáry se souhlasem rozhodčího (asistenta rozhodčího), který může být udělen i v době, kdy je míč ve hře. Právo na konečné rozhodnutí o tom, kdy se hráč může vrátit, má vždy rozhodčí.

 

Může být dočasně vyloučený hráč vystřídán?

Dočasně vyloučený hráč nemůže být (vy)střídán až do konce dočasného vyloučení, neplatí pouze v případě že se jedná o druhé dočasné vyloučení téhož hráče.

 

Co se stane, pokud dočasné vyloučení přeruší poločasová přestávka?

Pokud doba dočasného vyloučení nebyla dokončena na konci prvního poločasu nebo na konci druhého poločasu, pokud se doba hry prodlužuje k určení vítěze utkání, tak se zbylá část dočasného vyloučení běží od zahájení druhého poločasu nebo zahájení doby hry prodloužení k určení vítěze utkání.

 

 

Co se stane, pokud je hráč dočasně napomínán podruhé?

V případě, že hráč je ve stejném utkání napomínán podruhé, tak je dočasně vyloučen podruhé a pak se již nesmí utkání účastnit. Smí však být nahrazen náhradníkem na konci doby druhého dočasného vyloučení, které se počítá za standardní střídání. Podmínkou je, že tým nevyčerpal maximální povolený počet střídání.

 

Je možné dočasně napomínat více hráčů?

Jestliže je v průběhu dočasného vyloučení jednoho hráče napomenut a dočasně vyloučen další hráč nebo hráči stejného družstva, klesá počet hráčů na hrací ploše až do minimálního počtu, ve kterém je možné utkání hrát (sedm), pokud by byl dočasně vyloučen další hráč při tomto minimálním počtu, tak zůstává na hrací ploše a na lavičku odchází až při návratu prvního dočasně vyloučeného

 

Co se stane, pokud je dočasně vyloučen brankář?

V situaci, kdy  je napomínán brankář, zůstává na hrací ploše a na dobu dočasného vyloučení hrací plochu opustí místo brankáře jiný hráč z pole, kterého určí trenér (vedoucí, kapitán). Rozhodčí eviduje napomenutí brankáře, ne hráče, který je dočasně vyloučen místo něho pokud je brankář ve stejném utkání napomínán podruhé, je již i osobně dočasně vyloučen. Opustí sám hrací plochu a utkání se již nesmí účastnit, smí být nahrazen náhradníkem na konci doby dočasného vyloučení, které se počítá za střídání, samozřejmě pokud jeho družstvo nevyčerpalo maximální povolený počet střídání.

 

Kde hráč odpykává svůj trest dočasného vyloučení?

Dočasně vyloučený hráč má zůstat v technické zóně (tam, kde je vyznačena) nebo s trenérem při „rozcvičování“,  za stejných podmínek jako jakýkoliv jiný náhradník.

 

Co si o této pravidlové novince myslí trenéři, čtenáři portálu www.trenink.com?

 

TIP REDAKCE