Vytisknout
Vzdělávání trenérů
Zobrazení: 12394
Image Jak již některá media informovala, na valné hromadě UČFT, která se konala v sídle ČMFS na Strahově, byl čestným prezidentem trenérské Unie jednomyslně zvolen předseda ČMFS dr. Ivan Hašek. Tato stručná zpráva zůstala ve stínu informací o sparťanských oslavách mistrovského titulu v letošním ročníku Gambrinus ligy, o vítězství FC Viktoria Plzeň v Ondrášovka Cup nebo o odjezdu českého národního mužstva do USA.

"Je to škoda. Media by měla věnovat větší pozornost odborné problematice trenérsko-manažerské profese, vždyť profese fotbalového trenéra patří ke klíčovým funkcím, bez kterých se moderní špičkový fotbal nedá hrát a úspěšně rozvíjet. Ne nadarmo se říká, čím lepší trenér, tím lepší hráči a tím lepší fotbalová hra. To, že se Ivan Hašek stal členem a čestným prezidentem naší trenérské Unie vyvolává nemalé naděje pro celou trenérskou profesi u nás. Vždyť je to poprvé v naší fotbalové historii, že předseda ČMFS je špičkový trenér s nejvyšší trenérskou kvalifikací, který má velké renomé nejen doma, ale i v zahraničí," uvedl viceprezident trenérské unie Ladislav Valášek.

Ivan Hašek se přijetím této funkce zavázal, že bude ještě více usilovat o to, aby význam trenérské profese pro moderní fotbal u nás doma neklesal, ale naopak aby co nejvíce vzrostl, jak je tomu ve všech fotbalově vyspělých zemích. S tímto krédem souvisí celková snaha o zlepšení podmínek pro trenérskou práci v našem českomoravském fotbale, kterou Ivan Hašek pokládá za jeden z pilířů, na kterém musí stát společné úsilí o ozdravění a modernizování našeho fotbalu na všech stupních a ve všech regionech či soutěžích.

"I proto ve svém vystoupení na naší valné hromadě Ivan Hašek zdůraznil, že nové vedení ČMFS chce s trenérskou Unií daleko více spolupracovat než tomu bylo v minulých letech. Tento trend potvrdila také rámcová Dohoda o všestrannou spolupráci mezi fotbalovým svazem a trenérskou Unií, která byla před valnou hromadou podepsána a která vytváří základ pro další iniciativy a opatření k aktivizaci práce v trenérské oblasti. Je také důležité, že do prezidia trenérské unie byl kooptován také nový sportovně-technický ředitel ČMFS Dušan Fitzel," dodal Ladislav Valášek, který valnou hromadu řídil.

"Naše unie trenérů má paradoxně větší uznání v zahraničí než v našem domácím fotbale. Aktivně se podílíme na činnosti Evropské aliance unií fotbalových trenérů a rozvíjíme další mezinárodní spolupráci na bilaterální úrovni, především se slovenskými a rakouskými trenéry. Osobní angažovanost Ivana Haška a Dušana Fitzela bude velkým přínosem i pro naše domácí aktivity a pro zvýšení odborné úrovně trenérské práce v celém našem fotbale, především ve vrcholovém a v mládežnickém fotbale," připomenul Verner Lička, výkonný prezident Unie českých fotbalových trenérů.

Právě problematice profesionálního a mládežnického fotbalu byla věnována velká pozornost i na valné hromadě trenérské unie, která opakovaně navrhuje a prosazuje nejen modernizační inovace, ale také větší etiku a principy fair-play. "Věříme proto, že právě osobní angažovanost Ivana Haška a Dušana Fitzela v trenérské unii pomůže řešit aktuální úkoly nejen v rámci tohoto profesního zájmového sdružení, ale i další důležité problémy v našem seniorském i mládežnickém fotbale obecně a v trenérské práci specificky. Nové přístupy si vyžaduje i vymezení smluvních práv a povinností trenérů jak na klubové, tak na reprezentační úrovni," podtrhl Verner Lička, který včele Unie českých fotbalových trenérů stojí od roku 2000. Podobně se vyjadřovali i další trenéři – členové trenérské unie bez ohledu na to, zda působí ve vrcholovém či v masovém fotbale. Současně však apelovali na to, aby dohody a obsazení funkcí nebyly jen formalitami, ale opravdu praktickými nástroji ke zlepšení situace v našem fotbale.

Zvláště v amatérském a v mládežnickém fotbale to mají fotbaloví trenéři těžké jak s ohledem na omezené finanční prostředky, tak s ohledem na konkurenci jiných druhů pohodlnější zábavy. "Komercializace vrcholového fotbalu a demografický úbytek dětí v mládežnickém fotbale je obrovským problémem, se kterým se stále více setkáváme v celé Evropě. Pokud chceme udržet krok se světem, musíme u nás doma prosazovat zásadní koncepční změny ke zlepšení stavu našeho fotbalu, tedy i ke zlepšení podmínek pro trenérskou práci na všech úrovních. Současně ale od trenérů ve fotbale, zvláště od profesionálních fotbalových trenérů a jejich vzdělávání, musíme požadovat daleko větší náročnost a efektivnost, jinak našemu fotbalu světový fotbalový vlak ujede," burcoval Dušan Fitzel, když po své kooptaci do prezidia trenérské Unie usedl do „horkého křesla“ v navazující panelové diskusi, kterou jako tradičně moderoval Ladislav Valášek. Do bohaté diskuse se zapojili trenéři z ligových i amatérských klubů či trenéři, kteří v minulosti úspěšně vedli nebo nyní vedou naše mládežnické reprezentace.

Podnětná byla vystoupení dalších trenérů, například B. Páníka z Baníku Ostrava, P. Malury, který se vrátil ze slovenského angažmá v Žilině nebo J. Šilhavého, kterému se podařilo zachránit budějovické Dynamo v Gambrinus lize. V neformální části programu se trenéři vraceli k problematice odborného vzdělávání trenérů u nás, k odbornému časopisu "Fotbal a trénink", který patnáct let úspěšně vydává právě trenérská unie. Jak známo, v čele redakční rady tohoto časopisu stojí M. Buzek z Fakulty tělesné výchovy a sportu UK v Praze, který na valné hromadě trenérské unie informoval o dalším směrování tohoto odborného časopisu a o přípravě strategického pozorování na nadcházejícím Mistrovství světa 2010 v Jihoafrické republice.

Účastníci valné hromady trenérské unie také minutou ticha uctili zásluhy zesnulého fotbalového trenéra Milouše Kvačka, který se také svým dílem zasloužil o vznik Unie českých fotbalových trenérů a o nemalé úspěchy našich mládežnických reprezentačních týmů.{comment}