Tréninkovou hru s názvem Intervalová hra 2:2 s nahrávači je vhodné využít v tréninkové jednotce pro větší počet hráčů, ve které je tým rozdělen na několik menších skupin (2 až 4). Hra narozdíl od cvičení Mikrosituace před brankou - 2:2 probíhá bez brankářů a bez velkých branek, ale je snadno modifikovatelná, například změnou postavení nahrávačů, početm nebo umístěním branek.

Průpravnou hru zařazujeme do hlavní nebo závěrečné části tréninkové jednotky, cvičení zvládnou hráči žáků, ale jako cvičení pro rozvoj kodiční stránky je cvičení určeno především pro dorostence a dospělé. Vhodné cvičení pro přípravné období.

 

Tipy na herní cvičení a hry v situaci dva na dva:

 

Cíl průpravné hry:

Cílem průpravné hry je naučit hráče řešit mikrosituaci 2:2 s využitím dvojice spolupracujících hráčů, kteří stojí na brankové čáře soupeře. Po útočících hráčích požadujeme efektivní vyřešení situace dva na dva (2:2) na malém prostoru, pro zjednodušení je možno využít narážeče. Bránící hráči se snaží zabránit vstřelení branky, případně o konstruktivní odebrání míč a vlastní zakončení akce.
 

 

Organizace průpravné hry:

- herním prostorem je obdélník
- rozměry herního prostoru jsou 15x22 metrů
- rohy herního prostoru jsou vyznačeny pomocí met
- na horní a dolní koncoé čaře jsou ve středu postaveny malé přenosné branky
- hra je určena pro osm hráčů do pole
- hráči jsou rozdělení na dva týmy 4:4 (červení x zelení)
- aktivně se do hry zapojují vždy 2:2 hráči z každého týmů
- dva a dva hráči z každého týmu se do hry zapojují pasivně jako narážeči
- uvnitř hrací plochy se odehrávají mikrosituace (2:2)
- nahrávači stojí z každé strany branky soupeře na brankové čáře
- v rozích herního prostoru jsou připreveny náhradní míče

 


Popis průpravné hry:

- cílem dvojice s míčem je vstřelit branku
- dvojice hráčů. která má v držení míč se snaží o zakončení:
(a) vyřešením individuálního souboje 1:1 nebo 1:2
(b) kombinací se spoluhráčem a vyřešením situace 2:2
(c) naražením o spolupracujícícho hráče na brankové čáře
- bránící hráči se snaží zabránit vstřelení branky
- současně se pokouší o konstruktivní odebrání míče
- a vlastní vstřelení branky


Trenérské poznámky:

- doporučený interval zatížení (IZ) je 30-60 vteřin
- poměr intervalu zatížení k intervalu odpočinku je 1:1 nebo 1:1,5
- po skončení jednoho intervalu zakončení si hráče měni pozice

 

Varianty:

- libovolně lze upravit velikost herního prostoru na rozměry (10x15m, 12x18m, 18x25m)
- po hráčích požadujeme aby branku dosáhli prvním dotykem
- branku lze dosáhnout pouze po naražení o hráče v zámezí nebo prvním dotykem
- hráči mají omezený počet doteků (2,3)
- před zakončením se musí míče aktivně dotknout všichni 4 hráči z týmu

 

Pomůcky:

- 2x malá přenosná branka (4x zapichovací tyč)
- 8x míč
- rozlišovací trika (2 barvy)
- 6x mety (kloboučky)

 

TIP REDAKCE