Potřebuješ být připraven na úvod zimní fotbalové přípravy? Jsi po zranění a potřebuješ dohnat tréninkové manko? Předtím než se připojíš k týmu, tak je potřeba se připravit individuálně. Nemůžeš trénovat společně s týmem, ani v méně početně skupině, protože to neumožňují vladní opatření v boji proti koronaviru a přesto chceš být připraven, až fotbalová příprava odstartuje?   

Přinášíme výběr tréninkových cvičení, za rok 2020, vhodných pro individuální fotbalový trénink. Cvičení jsou určena pro všechny mládežnické věkové kategorie, nejčastěji však  bude používáno u žáků a dorostenců. Cvičení je určeno pro jednoho hráče, ale samozřejmě ho může provádět několik hráčů, například jako součást rozcvičení nebo jako stanoviště kruhového tréninku.

 

Individuální kondiční fotbalový trénink před sezónou #3

Cílem herně-kondičních cvičení určených pro individuální trénink je rozvoj rychlostních a obratnostních schopností, vedení a ovládání míče, technika a práce s míčem v podobě obhození soupeře, případně zašlápnutí míče a schopnost přesně přihrát po předchozím běhu nebo zakončit do malé přenosné branky.

Všechna cvičení jsou ideální pro individuální přípravu před začátkem týmové přípravy.

 


Trojúhelník s míčem u nohy (3.část)


Cílem individuálního průpravného cvičení je zlepšit u mládežnických hráčů individuální techniku při vedení a ovládání míče v trojúhelníku. Hráč musí při vedení míče provádět časté změny směru, v cvičení je důraz kladen na plynulost a rychlost vedení míče.  Během cvičení hráč míč nejen vede, ale i zašlapuje, současně se změnou směru běhu nebo naopak přebírá stojící míč po předchozím sprintu.
 
V průběhu cvičení se hráč zaměřuje na první i poslední dotek s míčem.

 


Kondice s míčem pro jednoho hráče

Cílem individuálního cvičení a jeho variant je rozvoj kondice (rychlost, rychlostní vytrvalost, obratnost, síla) hráče pomocí vedení, ovládání a techniky práce s míčem, ale i maximálního a submaximálního běhu bez míče. V obou případech na krátkých úsecích s častými změnami směru. Hráč musí střídavě přijmout a zašlápnout míč, obhodit metu nebo zakončit akci střelbou do malé přenosné branky.

 


Fotbalová vytrvalost bez míče

Cílem vytrvalostně-kondičních cvičení je rozvoj krátkodobé a střednědobě vytrvalosti bez míče, pomocí střídavé metody. Střídavá metoda probíhá bez přerušení pohybového zatížení (běhu), se změnami směru běhu, ale je charakteristická střídáním velikosti intenzity (maximální, submaximální, výklus, chůze). Střídání intenzity zatížení umožňuje zapojit všechny typy svalových vláken. 

Cílem je vedle zlepšení aerobního systému energetického krytí také zlepšení kardiovaskulárního systému hráče a zvýšení jeho aerobní kapacity.

 


Přihrávky a vedení míče ve čtverci

Cílem individuálního cvičení a jeho variant je rozvoj dovedností v podobě vedení, ovládání a techniky práce s míčem, ale přihrávek, jejich načasování, správné razance a obhození míče okolo pomyslného bránícího hráče. Hráč v průběhu cvičení provádí časté změny směru běhu, ať už s míčem pod svou kontrolou nebo pohybu bez míče.

Během cvičení hráči střídají vedení míče vnitřním nebo vnějším nártem, případně placírkou nebo chodidlem. Přihrávky probíhají na krátkou vzdálenost, s důrazem na dobré načasování.

 


Ovládání míče ve čtverci

Cílem individuálního cvičení a jeho variant je rozvoj dovedností v podobě techniky práce s míčem, ovládání míče a jeho zašlápnutí nebo naopak přijmutí stojícího míče. Hráč v průběhu cvičení provádí časté změny směru běhu, ať už s míčem pod svou kontrolou nebo pohybu bez míče. V případě, že je hráč bez míče, tak požadujeme akceleraci a koncetraci na první kroky po vyražení. 

Hráč v cvičení střídá vedení míče vnitřním nebo vnějším nártem, případně placírkou nebo chodidlem. Míč zašlapuje hráč chodidlem.

 

 


TIP REDAKCE