Přes neúspěch německé fotbalové reprezentace na nedávno skončeném EURU 2004 v Portugalsku, pokračuje portál německého fotbalového svazu www.dfb.de v pravidelné aktualizaci archivu tréninkových jednotek určených pro trenérskou veřejnost.

Tréninkovou jednotku pro kategorii mladšího a staršího dorostu tentokrát připravil Erich Rutemöller a zaměřil ji na nácvik držení míče a přihrávání, hru v bezprostřední blízkosti branky a změnu těžiště hry.

V prvním bloku průpravné části je mužstvo rozděleno do skupin po sedmi hráčích, kteří v obdélníku o rozměrech 20x30 metrů hrají herní cvičení 4:3 na udržení míče pod tlakem. Útočící hráči mají povoleny pouze dva dotyky s míčem.

V druhém bloku průpravné části je mužstvo rozděleno stejně jako v prvním bloku průpravné části po sedmi hráčích, ale tentokrát v poměru 5:2, v menším obdélníku 20x15 metrů. Čtyři útočící hráči stojí po obvodu, jeden je uvnitř obdélníku. Dva bránící hráči jsou uvnitř obdélníku. Cílem útočících hráčů je kombinovat a využít ke kombinaci spoluhráče uvnitř kruhu.

V prvním bloku hlavní části je celé mužstvo rozděleno na čtyřčlenná družstva, která hrají na hřišti o rozměrech 20x30 metrů v poměru 4:4 na velké branky s brankáři. Po stranách hřiště stojí 4 neutrální nahrávači.

V druhém bloku hlavní části je mužstvo rozděleno na dvě pětičlenná družstva, která spolu s dvěma neutrálními hráči hrají průpravnou hru na polovinu hřiště. Jedno z družstev brání dvě velké přenosné branky, druhé na ně útočí a brání branku postavenou z kuželů o šíři 12 metrů. Neutrální hráči spolupracují s mužstvem, které drží míč.

V závěrečné části tréninková jednotka pokračuje průpravnou hrou 6:6 s brankáři na jednu polovinu hřiště a dvě velké branky a čtyři malé dvoumetrové, umístěné v krajních zónách hřiště. Snahou je reagovat na změnu těžiště hry a přesouvat blok mužstva ze slabé na silnou stranu a nechávat slabou stranu odkrytou.

Tréninková jednotka - Dorost 20.7.2004

Průpravná část 1
Průpravná část 2
Hlavní část 1
Hlavní část 2
Závěrečná část
{moscomment}