Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

Tréninkové cvičení Obíhačka ve čtverci s přihrávkami je určeno především pro trenéry mládežnických týmů. V cvičení jsme se zaměřili na kvalitu, přesnost a načasování přihrávek, techniku práce s míčem a jeho ovládání a pohyb bez míče po jeho odehrání, podobně tomu bylo v cvičení Pohraj si s míčem při fotbalovém rozcvičení, ve kterém bylo cílem, aby hráči byli v pokud možno nejčastějším kontaktu s míčem a měli prostor v krátkém časovém úseku přijmout míč, vyrazit s ním a měnit směr vedení míče.

Cvičení si pojmenování i základní princip vypůjčilo z oblíbené hry známé ze stolního tenisu. Vedle nácviku přihrávání se soustředí na schopnost hráčů okamžitě po odehrání míče reagovat pohybem a snahy zapojit se do další jednoduché kombinační spolupráce.

Cvičení je určeno především nejmenším fotbalistům od předpřípravek a fotbalových školiček až po mladší žáky, můžeme ho zařadit do úvodní, průpravné ale i hlavní části tréninkové jednotky. Je ideálním cvičením pro skupinový trénink trojice hráčů, případně u staších věkových kategorií jako součást rozcvičení.

 

 

Tipy na cvičení se zaměřením na techniku a práci s míčem:

 

 

Cíl průpravného cvičení:

Cílem tréninkového, organizačně nenáročného cvičení pro tři hráče je naučit nejmenší fotbalisty přesně a se správným načasováním přihrát na spoluhráče na krátkou nebo střední vzdálenost, případně si míč opakovaně se spoluhráčem narazit. Vedle techniky přihrávání je cvičení zaměřeno na pohyb bez míče, vyražení po odehrání míče, včetně změn směr běhu na malém prostoru, schopnost hráčů komunikovat spolupracovat a reagovat na vývoj herní mikrosituace.  

 

 

Organizace průpravného cvičení:

- herním prostorem je čtverec
- délka strany čtverce je 12 metrů
- rohy herního prostoru jsou vyznačeny pomocí kuželů
- cvičení je určeno pro trojici hráčů (A), (B) a (C)
- hráči jsou rozestavení na obvodu čtverce
- každý hráč stoji na jedné straně, vždy ve středu této strany
- jedna strana čtverce zůstává volná
- hráč (A), který je první ve směru hodinových ručiček, má u nohy míč

 


 

Popis průpravného cvičení:

- akci zahajuje hráč (A) přihrávkou na hráče (B)
- přihrává na hráče (B) ve směru chodu hodinových ručiček
- hráč (A) po odehrání přihrávky běží po obvodu čtverce
- proti směru hodinových ručiček na volnou stranu
- hráč (B) přihrává na hráče (C)
- po odehrání se přesouvá proti směru chodu přihrávek na pozici (A)
- cvičení se takto opakuje:
(a) míč jde ve směru chodu hodinových ručiček
(b) hráči se posouvají proti směru vždy o jednu stranu

 


 

Trenérské poznámky:

- cvičení je možné organizovat pro 4 hráče
- jeden z hráčů pak v průběhu intervalu zatížení odpočívá (aktivně/pasivně)
- interval zatížení může být stanoven:
(a) časem (30, 45, 60,75 vteřin)
(b) počtem zapojení jednotlivých hráčů do akce (3x,5x,8x,10x)

 


 

Varianty:

- lze upravit velikost herního prostoru:
(a) menší čtverec o straně 10 metrů
(b) větši čtverec o straně 20 metrů
(c) největší čtverec o straně 30 metrů
- hráči přihrávají pouze "slabší" nohou
- hráči přihrávají předem určeným způsobem:
(a) placírkou
(b) nártem
(c) šajtlí
- celé cvičení musí probíhat na jeden dotek
- trenér po časovém intervalu mění směr přihrávek
- hráči po odehrání míče provádí obratnostní cvik

 

 

Pomůcky:

- 4x kužely (mety, kloboučky)
- 1x míč
- případně tréninková figurína/zapicovací tyč nebo kužel


TIP REDAKCE