Hodnocení uživatelů: 4 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

2_gen_2013_prenosna_brancickaV seriálu rozhovorů se stránkách fotbalového trenérského portálu www.trenink.com pokoušíme otevřít debatu k tématům, která by měla zajímat trenéry jak v klubech na všech výkonnostních úrovních, tak u různých věkových kategorií.

 

Dnes k problematice tréninkových pomůcek odpovídá Jiří Formánek, trenér který působil jak u mládeže, tak u dospělých od divize po druhou ligu. V současné době je editorem stránek www.trenink.com.

 

Cílem tohoto článku je pomoci fotbalovým trenérům zorientovat se v oblasti tréninkových pomůcek, jejich případného použití v tréninkovém procesu, upozornit na některé zvláštnosti a odpovědět na otázky spojené s touto problematikou.

K fotbalovému tréninku pomůcky pro trénink - mládeže i dospělých - neodmyslitelně patří. Tréninkové pomůcky mají za úkol pomoci trenérům zpestřit tréninkové jednotky a zabránit tomu, aby se cvičení stále dokola opakovaly a stával ze z nich stereotyp, který snižuje motivaci hráčů k práci při tréninku. Současně mohou posloužit i při individuálním tréninku, případně tréninku, který slouží k nácviku jedné konkrétní dovednosti jako je například zpracování míče, přihrávání nebo střelba.

Pokusil jsem se vybrat takové tréninkové pomůcky, které jsou z mého pohledu nejdůležitější, jsou v České republice dostupné a pokusím se nasměrovat vaši pozornost na některé novinky.

Současné požadavky na hráče fotbalu

Požadavky profesionálního fotbalu jsou směřovány v první řadě na univerzálnost hráčů, tedy schopnost hráčů zapojovat se do útočných i obranných činností, navíc s jejich častými změnami.

Z tohoto důvodu v tréninkovém procesu kladou trenéři důraz především na nácvik individuální techniky, ale to vše s nutností provádění veškerých činností v maximálním pohybu. Po zvládnutí individuálních herních činností a dovedností trenéři přistupují k tréninku organizace hry a taktiky.

Jaký hráč může uspět v současné době? Na nejvyšší úrovni může být úspěšný pouze hráč, který disponuje vynikající individuální technikou, která je podložená požadovanou úrovní rychlosti, obratnosti, síly a vytrvalosti. Takto vybavený hráč je schopen zvládnout všechny herní situace v různých podmínkách, které mohou v tréninku nebo utkání nastat.

Jak zvládnout individuální herní činnosti?

Zvládnutí herních činností jednotlivce, jejich taktické a technické části, dochází v dlouhodobém procesu. K cíli vede cesta neustálého opakování, která je základem v osvojování a zdokonalování hráčských dovedností.

Proces učení trvá řadu let a to i z toho důvodu, že nejde pouze o perfektní zvládnutí konkrétní dovedností, ale především její účelné užití v různých herních situacích a podmínkách utkání. Z tohoto důvodu se doba nutná pro perfektní zvládnutí techniky pohybuje okolo deseti let pravidelného a systematického tréninku.
 

trenink-480x300.gif

 

Proč a jak používat tréninkové pomůcky?

Tréninkové pomůcky je možné používat v tréninkovém procesu v průběhu celého kalendářního roku. Při použití tréninkových pomůcek musí trenér před přípravou tréninkové jednotky a jednotlivých cvičení uvažovat kvalitu hráčů jakou má k dispozici, jejich fyzickou připravenost, věkovou kategorii, herní vyspělost a tréninkové období ve kterém se tým nachází.

Obsahem tréninku by měly být taková cvičení, která svou náročností odpovídají úrovni hráčské vyspělosti a věkové kategorii hráčů. Důležité je si uvědomit, že při špatné organizaci a přípravě tréninkové jednotky ztrácejí jakékoliv tréninkové metody účinnost. Toto upozornění platí i pro užití tréninkových pomůcek, které je třeba používat účelně a s jasným záměrem.

Trénink individuální techniky není možné provádět vždy herně, v některých případech to není ani úplně vhodné. Při hře působí na hráče různé vnější vlivy a při herním tréninku tak nedochází k plnému nácviku individuálních dovedností, protože se hráč nemůže na nácvik plně soustředit.

Pokud chceme, aby nácvik individuální techniky, jednotlivých dovedností byl dostatečně efektivní, tak je vhodné využít tréninkových pomůcek, které se tak stávají součástí tréninkového procesu.

Tréninková pomůcka umožňuje vydělit individuální herní činnosti hráče, které se často objevují ve hře a trénovat je odděleně. Při použití tréninkových pomůcek je možné mnohokrát opakovat konkrétní cvičení, konkrétní herní činnost. Hráči cvičení mohou věnovat maximální pozornost, s libovolně nastavitelnou intenzitou.

Jaká by měla být tréninková pomůcka? Pokud má být užití tréninkové pomůcky efektivní, pak musí splnit následující podmínky. Tréninková pomůcka musí být jednoduchá, musí pro ni existovat dostatek cvičení zařaditelných do tréninku a pomůcku je nutné rychle složit a jednoduše přenášet.

Tréninkové pomůcky je možné rozdělit dle místa užití: (a) hřiště (b) hala (tělocvična). Druhé rozdělení tréninkových pomůcek vhodných pro kondiční trénink je možné na ty, které jsou určeny pro: (a) rychlostní a vytrvalostní schopnosti (b) koordinační schopnosti (c) silové schopnosti. Popíšeme si několik tréninkových pomůcek pro použití na hrací ploše.

Tréninkové pomůcky pro hřiště

Přenosné branky

Přenosná branka může mít buď standardní rozměry nebo rozměry vhodné pro mládežnické týmy. Výhodou těchto branek je fakt, že je možné umístit kamkoliv na hrací plochu. Obvykle je tvořena celokovovou nebo hliníkovou konstrukci. Hliníková konstrukce má tu výhodu, že je možné ji snadněji přenášet, protože je lehčí, je tedy vhodná pro mládež. Další výhodou je, že přenosné branky nepotřebují prakticky žádnou údržbu.

Novinkou v oblasti přenosných branek jsou nafukovací branky, které jsou snadno přenosné i na tréninkové hřiště (soustředění) a jsou maximálně bezpečné.

Malé přenosné branky

Malé přenosné branky se používají pro hry na malém prostoru pro počet hráčů 1:1 až 6:6, téměř vždy bez brankářů. Branky jsou obvykle vyrobeny z umělé hmoty, jsou opatřeny sítí. Jsou snadno přenositelné a vhodné pro použití u mládeže.

Novinkou v oblasti malých přenosných branek jsou Pop-up branky, které nemají obdélníkový, ale půlkruhový tvar, mají malé rozměry, obvykle se používají pro hry do počtu 3:3.

Kužely

Kužely se v tréninku používají k mnoha různým účelům. Jsou využitelné především k vyznačování menších herních prostorů, malých hřišť a zón na těchto hřištích nebo pro cvičení které slouží k nácviku vedení míče a ovládání míče.

Kužely se vyrábějí v různých velikostech i barvách. Materiálem je prakticky výhradně umělá hmota, což zaručuje nízkou váhu a snadnou přenositelnost.

Novinkou jsou kužely, které mají ve svém těle otvory. Ze dvou těchto kuželů je možné, společně s tyčí, vytvořit překážku.

2_gen_2013_kuzely_s_dirama_470

Mety (kloboučky)

Mety jsou stejně jako kužel vyrobeny s umělé hmoty, mají minimální váhu, jsou tenké a skladné a mají shodné využití jako kužel.

V poslední době jsou mety u trenérů nejoblíbenější tréninkovou pomůckou.

Novinkou jsou mety, které mají v horní části půlkruhové výřezy, které slouží podobně jako u kuželů k vytvoření nízké překážky.

Tréninkové tyče

Tyče jsou vyrobeny z umělé hmoty a k dispozici jsou tři druhy tyčí, které slouží k různým účelům.

Krátké tyče bez hrotu jsou dlouhé 0,8 mm a používají se jako překážka v cvičeních běžecké abecedy, případně pro cvičení koordinačního charakteru. Tyto tyče je možné využít společně se speciálními kužely a metami k vytvoření překážek různých výšek, případně pro koordinační cvičení.

Tyče s hrotem jsou obvykle dlouhé 1,6 m a jsou určeny pro slalomová cvičení, případně pro vyznačení herního prostoru a zón.

Překážky

Překážky jsou primárně určeny k tréninku síly, je možné je použít pro cvičení na přihrávky. Dříve se překážky vyráběly z ocelových trubek, v současnosti prakticky výhradně z umělé hmoty. Překážky mají různé rozměry (nízké, střední, vysoké), pro různé typy cvičení a pro různé věkové kategorie.

Obranné figuríny (zapichovací panáci)

Obranné figuríny slouží k simulaci postavení hráče, obvykle v obranném postavení při herních cvičeních.

Figuru bránícího hráče lze využít při tréninku střelby, nácviku ofenzivních standardních situací, ovládání míče a obcházení soupeře. Z několika obranných figurín (4-5) je možné vytvořit zeď pro nácvik volného přímého kopu.

Branková plachta s otvory

Prostor čela branky je pokryt plachtou při pevněnou k tyčím a břevnu. Plachta v sobě má několik otvorů (kruh, čtverec, obdélník), které označeny barevně nebo číslicemi. Plachta slouží k nácviku přesnosti střelby. Trenér nebo hráč si sám si před kopem určí místo, kam bude střílet.

Tato pomůcka je vhodná pro náborové akce nebo zábavné akce pro děti.

Team-mate

Team-mate (recenze) je robustní nájezdová rampa, která je vyrobena z plastu. Zakřivení rampy je rozdílné na levé a pravé straně. Po přihrávce míč najíždí na rampu, která mu míč vrací vzduchem.

Team-Mate je dobrým pomocníkem při nácviku zpracování míče, ale především pak přesného, důrazného a adresného přihrávání.

Odrazová síť

Jedná se o silonovou síť, která je vypnuta do rámu a pomocí zvláštních připevňovacích hřebů i do země. Odrazové sítě slouží k odrazu míče pod různým úhlem. Vyrábí se v různých variantách, buď s pevnou nebo skládací variantou.

Závěr

Použití tréninkových pomůcek v tréninkovém procesu má nesporný význam. Tréninkové pomůcky jsou jedinou možností mimo vlastní hru, kterou je možné použít při nácviku individuální techniky používané ve hře.

Při správném použití dochází k rychlému kvalitativnímu růstu ve výkonnosti hráče, protože tréninkové pomůcky umožňují dokonale procvičit dovednosti vyjmuté ze hry.

Tréninkové pomůcky nejsou většinou jednoúčelové. Pomůcky pomohou tréninkový proces zkvalitnit a zamezit jeho jednotvárnosti.