Nácviku postupného útoku, který je zakončen zakončením hráče nabíhajícího z pozice středního záložníka jsme se věnovali v cvičeních Střelba po tandemu z hloubky pole nebo Postupná kombinace středem se zakončením, které je určeno pro skupinový trénink, ideálně pro záložníky a útočníky

Cvičení s názvem Kombinace středem se zakončením je určeno na nácvik postupného útoku, spolupráce mezi středovou řadou a útočníky při útočné kombinaci, která se pokouší obranu soupeře překonat středem hrací plochy. Zakončující útočník má střelbu stíženou přítomností pasivně bránících tréninkových figurín, které však může využit pro "schování" střely před brankářem.  

 

Tipy na cvičení zaměřené na postupný útok:

 

Cíl průpravného cvičení:

Cílem cvičení je nácvik jednoduché, postupné kombinace středem hrací plochy na útočné polovině soupeře. Kombinace probíhá pomocí krátkých přízemních přihrávek, případně středně dlouhých polovysokých přihrávek na hráče na pozici hrotového útočníka. V kombinaci hráči míč naráží, vymění si pozici a do zakončení nabíhají z hloubky pole. Zakončení znesnadňují  tréninkové figuríny postavené v pokutovém území.  

 

 

>>> Natoč cvičení na svém tréninku! <<<


Organizace průpravného cvičení:

- herním prostorem cvičení je polovina hrací plochy
- na brankové čáře je postavena branka
- prostorem kombinace je obdélník
- rozměry obdélníku jsou 18x25 metrů
- obdélník je umístěn v ose hrací plochy
- pět metrů před hranou pokutového území je kratší strana obdélníku
- levý i pravý horní roh obdélníku je vyznačen pomocí zapichovacích tyčí
- levý a pravý dolní roh obdélníku je vyznačen pomocí kuželů
- šest metrů od dolních rohů, na každé delší straně, je postaven kužel
- cvičení je určeno pro:
(a) 1-2 brankáře (G)
(b) 8 hráčů do pole (A-H)
- v pravém dolním rohu jsou hráči (A) a (B)
- proti nim ve vzdálenosti 6 metrů stojí hráč (C)
- v pravém horním rohu je hráč (D)
- v levém horním rohu stojí hráč (E)
- na levé straně, před rozehrávajícími hráči, stojí hráč (F)
- v levém dolním rohu jsou rozehrávající hráči (G) a (H)
- hráči (A), (B), (G) a (H) mají u nohy míč
- navíc mají u sebe k dispozici náhradní míče
- brankář (G) chytá v brance 

 

 

Popis průpravného cvičení:

- cvičení zahajuje hráč (A)
- hráč (A) přihrává po zemi na hráče (C), který stojí před ním
- po rozehrání e hráč (A) rozbíhá vpřed, směrem k brance
- hráč (C) prvním dotekem naráží míč na rozběhnutého hráče (A)
- po naražení se hráč (C) otáčí a běží směrem k hráči (E)
- hráč (A) dává dlouhou, kolmou, polovysokou přihrávku na hráče (E)
- po přihrávce jde hráč (A) na pozici hráče (C)
- hrotový hráč (E) prvním dotekem naráží míč na hráče (C) rozběhnutého z hloubky pole
- po naražení přebíhá hráč (E) podél delší strany mezi rozehrávající (G) a (H)
- střední záložník (C) přijme naražení od útočníka (E) a navádí míče do zakončení
- postupnou kombinaci zakončuje střelbou
- po zakončení přebíhá hráč (C) na pozici hráče (E)
- další akci zahajuje hráč (G)
- cvičení se opakuje z druhé strany

 

 

Tipy na související cvičení:

 

 

Varianty:

- je možné upravit:
(a) velikost prostoru ve kterém probíhá kombinace (zvětšit/zmenšit)
(b) postavení prostoru kombinace vzhledem k brance (mimo osu/jiná hloubka)
- cvičení je možné zahájit výkopem/výhozem brankáře
- zakončující hráč střílí:
(a) z prostoru pokutového území
(b) ze střední vzdálenosti mimo pokutové území
(c) prvním nebo druhým dotekem
(d) "slabší" nohou
- počet hráčů pro cvičení:
(a) maximální počet hráčů do pole je 12 a 2 brankáři
(b) minimální počet hráčů do pole je 6 a 1 brankář
- cvičení je možné provádět pouze na jedné straně
- všechny varianty cvičení jsou ve videoukázce na YouTube

 

 

Pomůcky:

- 1x branka
- 2x zapichovací tyč
- 3x tréninkové figuríny
- 4x kužel (meta, kloubouček)
- 10x míč
- případně rozlišovací trika

 

 

TIP REDAKCE