Image TIPY REDAKCE Defenzivním činnostem, ať už týmu nebo jednotlivců, není prozatím na stránkách web magazín fotbalových trenérů trenink.com věnována taková pozornost, jako těm útočným. Mezi důležité herní činnosti patří krytí míče, kterému se budeme věnovat v dnešním článku a bylo již obsahem dříve publikovaných příspěvků Jeden na jednoho s nahrávači nebo také 1:1 na udržení míče.

Dnešní cvičení má název Důkladné krytí míč před čtyřmi protihráči (4:1) a jeho cílem je u hráčů vypěstovat schopnost krýt míč před hráči soupeře, vyžadujeme především rychle manipulaci s míčem, práci s tělem, předvídavost, schopnost rychlé změny pohybu s míčem a cvičení má také kondiční charakter, tak jako Kondiční souboje 1:1 na 5 branek s nahrávači.

Cvičení zařazujeme do hlavní části tréninkové jednotky, zvládnou ho hráči všech věkových kategorií - přípravkou počínaje a týmy dospělých konče. Cvičení je prováděno maximální intenzitou a je kondičně velmi náročné, především pak pro hráče, kteří jsou uvnitř herního prostoru.

Cíl herního cvičení:

Cílem cvičení je naučit hráče držícího míč udržet ho pod svou konstrolou, krýt míč takovým způsobem, aby v situaci kdy je vystaven tlaku pěti protihráčů, kteří se pomocí přihrávek rukou, snaží zasáhnout míčem jeho míč. Od hráče ve středu vyžadujeme rychlou práci s míčem, důraz klademe na orientaci hráče na zmenšeném prostoru a důsledné krytí míče.Popis herního cvičení:

- herním prostorem cvičení je čtverec
- čtverec má rozměry 9x9 metrů
- na obvodu je připraveno dostatek míčů
- cvičení je určeno pro sedm hráčů
- čtyři hráči jsou na obvodu čtvrce
- jeden z těchto hráčů má míč
- pátý hráč stejného týmu se pohybuje uvnitř hrací plochy
- další dva hráči z druhého týmu se pohybují také uvnitř
- každý má míč, ale vede ho pouze nohou
- hráči na obvodu + 1jeden ve středu si přihrávají míč rukou
- jejich cílem je připravit si takovou pozici
- aby mohli trefit míč hráčů, kteří se pohybují uprostřed
- cílem hráče na obvodu je tedy zasáhnout míč jednoho ze středových hráčů
- hráči ve středu mmají za cíl krýt každý svůj míč
- tak aby jeho míč nebylo možno zasáhnout
- používá k tomu:
(a) rychlé vedení míče
(b) rychlé a časté změny směru
(c) svou předvídavost, tedy anticipaci přihrávek soupeře
(d) krytí míče vlastním tělem
(e) předvídavost pohybu ostatních hráčů ve středu
- cvičení je kondičně náročné
- interval zatížení je doporučen 20 vteřin (maximálně 30 vteřin)
- především u mladších věkových kategorií je třeba dbát na dostatečný odpočinek!

Varianty:

- hráč může vést pouze jednou nohou (levá, pravá)
- hráč míč vede převážně svou "slabší" nohou
- pokud cvičení chceme udělat jednodušším, tak si hráči na obvodu míč přihrávají pouze jednou rukou
- hráč na obvodu si přihrávají naopak dva míče
- lze upravit velikost herního prostoru (čtverce)

Pomůcky:

- 4x mety (kloboučky, kužely)
- 5x-10x míč
- případně rozlišovací trika

Tipy redakce portálu www.trenink.com

Dva souboje 1:1 bez branek s 8 nahrávači (1.část)
Cílem herně-kondičního cvičení je rozvoj nebo obnova rychlostně-vytrvalostních a rychlostně-silových schopností hráčů. Cvičení je prováděno herní specifickou formou v permanentních soubojových situacích jeden na jednoho (1:1) s cílem provést míč pod kontrolou pokud možno s využitím pasivních spoluhráčů (nahrávačů) na obvodu hrací plochy. Dbáme na odolnost hráčů v soubojových situacích, důsledné krytí míče a v opačném případě o pokusy konstruktivního odebrání míče. Od hráčů je v průběhu intervalu zatížení vyžadována maximální intenzita provádění.

1:1 se 4 nahrávači
Cílem herního cvičení je rozvoj individuální techniky hráče, schopnost udržet míč pod tlakem spolu s krytím míče, uvolnění se v souboji 1:1, uvolňování se klamnými pohyby a schopnost rychlé orientace v herním prostoru. Zároveň herní formou rozvíjíme fyzickou kondici hráčů. Toto herní cvičení je vhodné aplikovat u starších žáků, dorostu a u mužstev dospělých.

Osobní obrana s krytím míče 1:1 v prostoru
Cílem tohoto herního cvičení je vybudovat v hráčích schopnost udržet míč pokrytý přes aktivní a agresivní tlak soupeře, případně řešit tuto situaci jednoduchou kombinací se spoluhráčem, který je však také osobně obsazen. Důraz je kladen na čisté bránění míče, stejně jako na jeho čisté, respektive konstruktivní odebírání.{comment}