Jednoduchá cvičení mívají u hráčů obvykle velký úspěch a trenérům, především mládežnických týmů, dávají možnost opakovat u hráčů základní herní činnosti jako je přihrávka, vedení míče a střelbu. Cvičení je kondičně nenáročné a pro hráče motivující, protože můžeme zařadit prvky soutěživosti, tak jako v cvičení Chyť si svoji myšku.

Název dnešního cvičení je Přihrávka, zašlápnutí a střelba, autorem je Jiří Formánek a cvičení je vhodné pro regenerační, pozápasový trénink.


Cvičení zařazujme do průpravné nebo hlavní tréninkové jednotky. Dnešní cvičení je jednoduché, kondičně nenáročné. Zvládnou všechny mládežnické i dospělé týmy. Nenáročné cvičení je však třeba provádět plynule a dobře po technické stránce.

 

Cíl průpravného cvičení:

Cílem jednoduchého průpravného cvičení je zapojit do nenáročné kombinace hned několik herních činností jednotlivce. Od přihrávky, přes vedení míče, zašlápnutí až po vlastní zakočneí akce střelbu. Hráči si velice rychle a opakovaně vyzkouší všechny tyto činnosti a to několikrát za sebou. Po hráčích požadujeme efektivitu v zakočení a plynulost provádění celého cvičení.
 Popis průpravného cvičení:

- herním prostorem je polovina hrací plochy
- na brankové čáře je postavena branka
- na úrovni pokutového území jsou zapíchnuty dvě tyče
- rozestup tyčí je přibližně 10 metrů
- cvičení je určeno pro:
(a) 1-2 brankáře
(b) 9-18 hráčů do pole
- hráči do pole jsou rozdělení na tři skupiny
(a) rozehrávající (červení)
(b) vedoucí míč (modří)
(c) zakončující (žlutí)
- tyto tři skupiny vytváří pomyslný trojúhelník
- velikost nebo přesně daný tvar není vyznačen
- rozehrávající hráči stojí v prostoru okolo kruhu
- mají k dispozici míče a akci zahajují
- hráči vedoucí míč a zašlapující míč stojí více v křídelním prostoru
- hráči, kteří akci zakončují stojí blíže středu
- akce je zahájená přihrávkou
- hráč v křídle míč navádní po úrovni pokutového území
- v prostoru mezi tyčemi míč zašlápne
- a pokračuje v pohybu
- zakončující hráč dobře načasuje náběh
- a po zašlápnutí akci zakončuje
- hráči se po akci posouvají ve směru chodu hodinových ručiček:
(a) červený -> modrý
(b) modrý -> žlutý
(c) žlutý -> červený
- cvičení se opakuje

Varianty:

- hráč, který míč zašlapuje, dobíhá případnou vyraženou střelu
- zcela libovolně lze upravit velikost a tvar trojúhelníku
- cvičení lze provádět z levé i pravé strany
- hráči (skupiny hráčů) soutěží o větší počet vstřelených branek
- hráči akce zakončují prvním dotykem
- požadovat můžeme zakončneí akce před nebo i uvnitř pokutového území

Pomůcky:

- 1x branka (velká)
- 3x mety (kloboučky)
- 2x zapichovací tyč
- 16x míč