3D ANIMACE  Kombinaci ve středu pole a následnému zakončení jsme se věnovali na příklad v seriálech Kombinace zpět středem nebo Střelba středem mimo osu, kde jsme se zaměřovali především na zakončení.
 
V prvním díle našeho nového seriálu Kombinace záložníků se zakončením je zakončení až výsledkem kombinace a spolupráce záložníku, kteří útočníkovi pomocí opakovaných naražení připravují výhodnou střeleckou pozici pro zakončení. 
 
Cíl průpravného cvičení:
 
Cílem cvičení je nácvik kombinace záložníků a útočníků a příprava vytvoření střelecké pozice pro útočníka, který dostává finální přihrávku do prostoru pokutového území, kde akci zakončuje střelbou. Při cvičení dbáme především na správné technické provedení a spolupráci hráčů.
 
 
Orgnaizace průpravného cvičení:
 
- herním prostorem je polovina hrací plochy
- cvičení probíhá pouze ve středí zóně poloviny
- na brankové čáře je postavena branka
- na hřišti jsou vyznačeny 4 pozice:
(a) útočník (D) před poktuvým územím
(b) levý záložník (A) uprostřed herního prostoru
(c) střední/defenzivní záložník (B) ve středovém kruhu
(d) pravý záložník (C) uprostřed herního prostoru 
- v brance chytá brankář (G)
- cvičení je určeno pro 6 hráčů do pole a brankáře
- hráč v pozici (A) má míč
- na pozici (A) jsou dva nebo třei hráči
 
 
Popis průpravného cvičení:
 
- cvičení zahajuje hráč (A), který přihrává na hráče (B)
- okamžitě po přihrávce vyráží vpřed, do středu pole
- hráč (B) míč naráží zpět na hráče (A)
- po naražení startuje směrem na hráče (C)
- hráč (A) dává přihrávku na hráče (C)
- po odehrání se přesouvá na pozici hráče (B)
- hráč (C) míč sráží pod sebe na hráče (B)
- a vyráží směrem k brance
- hráč (B) dává kolmou přihrávku na hráče (D)
- po přihrávce přebíhá na pozici (C)
- hráč (D) míč jedním dotykem naráží na hráče (C)
- poté si náběhem do oblouku dělá prostor pro přihrávku
- kterou na hráče (D) posílá hráč (C)
- hráč (C) se přesouvá na pozici hráče (D)
- hráč (D) akci zakončuje
- po zakončení přebíhá na pozici rozehrávajícího hráče (A)
 
Varianty:
 
- cvičení může probíhat z druhé strany (video ukázka)
- akci zakončuje po navedení míče hráč (C) (video ukázka)
- je možné zvětšit počet hráčů do pole, maximálně 8
- cvičení zahajuje výhozem brankář
- hráči soutěží o větší počet vstřelených branek
 
Pomůcky:
 
- 1x branka
- 4x mety (kužely, kloboučky)
- 6x míč
- případně rozlišovcí trika
 
 TIP REDAKCE 
Prokombinuj se středem a zakonči (1.část)