Průpravné cvičení

Image Cíl průpravného cvičení:
Cílem cvičení je zlepšit přehled, odhad a techniku přihrávání při „časové přihrávce“

Popis a organizace:
Hráči jsou rozestaveni po dvou nebo třech (nebo i čtyřech) u kuželů podle náčrtu. Kužely jsou rozestaveny do čtverce o straně cca 20 m a vyšší (podle věkové kategorie a technické vyspělosti hráčů). Cvičení zahajují hráči A a B na stanovištích 1 a 2. Hráč A vede míč proti vybíhajícímu hráči B. Hráč B po třech až čtyřech krocích prudce mění směr na stanoviště 3 (nebo 4). Po této změně směru mu hráč A dává „časovou“ přihrávku. Hráč B přihrává míč prvnímu hráči na stanovišti 3 (nebo 4). Hráč B přebíhá na stanoviště 3 (nebo 4), hráč A na stanoviště 2. Celé cvičení se opakuje na stanovištích 3 a 4.

Image Cíl průpravného cvičení:
Cílem tohoto jednoduchého průpravného cvičení je zlepšit odhad a techniku přihrávání při “časové přihrávce“

Popis a organizace:
Hráči jsou rozestavění po jednom, po dvou nebo po třech u kuželů podle náčrtu. Mezi kužely je vzdálenost cca 15 m a vyšší (podle věkové kategorie a technické vyspělosti hráčů). Cvičení zahajuje hráč A na stanovišti číslo 1 vyběhnutím na stanoviště 2. Hráč C ze stanoviště číslo 3 mu do běhu přihrává míč. V okamžiku zpracování míče vybíhá ze stanoviště 2 hráč B na stanoviště č.3, kterému přihrává hráč A míč do běhu. Po přihrávce dobíhá hráč A na stanoviště 2. Tímto způsobem si hráči přihrávají (A na B, B na C, C na A, …) s přebíháním na následující stanoviště.