Průpravné hry

Image Další prázdninové cvičení na stránkách trenérského portálu www.trenink.com je určeno především žákovským a dorosteneckým týmům, podobně tomu je u cvičení Tandem při zakončení středem.

Dnes se v článku Hra 7:7 s podporou střelby z větší vzdálenosti zaměříme na podporu střelby hráčů ze střední a větší vzdálenosti, tak jako tomu bylo v seriálu Střelba středem ze střední vzdálenosti [1] [2] [3]. Hráči, respektive celý tým se musí rozhodnout, zda upřednostní střelbu na krátkou vzdálenost za menší počet bodů nebo zda se rozhodnou více zariskovat.

Průpravnou hru je vhodné zařadit do závěrečné části tréninkové jednotky, je určena právě pro věkovou kategorii mladších a starších žáků, osvědčila se i v tréninkovém procesu dorostenců a dospělých.

Image AKTUALIZOVÁNO Středečním příspěvkem posledního celého týdne měsíce června na portálu fotbalových trenérů trenink.com pokračujeme v publikování nových článku. V dnešním případě se jedná o cvičení, které bylo publikováno v začátcích fungování tohoto portálu, bylo předěláno a doplněno a myslíme si, že by nemělo chybět ve vašem soukromém archivu.

Průpravná hra má název 4+4:4+1 v pokutovém území a jejím cílem je zlepšit orinetaci útočících hráčů v pokutovém území, jejich svzájemná spolupráce, podpora hráčů od hráčů bez míče s možností kombinace na jeden dotek s hráči na obvodu pokutového, podobně tomu je v cvičení Cvičení 4:4 na 5 branek s brankářem.

Cvičení je určeno pro žákovské kategorie a starší, je možné ho zařadit i v rámci kondičního tréninku, kde je však třeba dbát na správné dávkování zatížení a dodržovat intervaly zatížení.

Image Pro naše čtenáře portálu fotbalových trenérů www.trenink.com připravili průpravnou hru se zaměřením na spolupráci dvoji a trojic hráčů. Jedná se o hru, která byla publikována v začátcích fungování tohoto portálu a domníváme se, že by neměla chybět ve vašem archivu.

Průpravná hra zařazovaná do závěrečné části tréninkové jednotky má název Hra na tři různé branky se zaměřuje na zlepšení spolupráce menší skupiny hráčů a rychlou kombinaci s možností vést útok několika směry, podobně jako v případě průpravné hry Hra na tři branky s možností zakončení do všech nebo Hra 4:4 – dva druhy narážečů.

Image Her a cvičení ve kterých se autoři portálu trenink.com zaměřili na častou a opakovanou střelbu vyšlo v předcházejících letech hned několik. Za povšimnutí stojí Hra s častou a opakovanou střelbou, zaměřená na přenášení hry nebo Hra 8:8 s častou střelbou na 4 branky a 2 brankáře ve které se hráči nesmí bát zakončení z různých pozic a vzdáleností.

Název dnešní hry je Hra na tři branky s možností zakončení do všech a jejím cílem je zlepšit orientaci hráčů, ale i brankáře v prostoru, hráči držící míč pod svou kontrolou se pokoušít o rychlou cirkulaci míče spojendou se změnou těžiště hry a tři menší branky přímo vybízejí k pohotovému zakončení.

Hru je vhodné zařadit buď do hlavní části a to spíše do její druhé části nebo do závěrečné části celého tréninku. Zvládnou ji všechny žákovské kategorie a starší hráči. Velikost hrací plochy přizpůsobujeme počtu hráčů.

Image Průpravnou hru s názvem Hra 4:4 – dva druhy narážečů, kterou dnes uveřejňujeme na stránkách portlá trenink.com lze hojně využít i při rozvoji kondičních schopností. "Věřte, že je to daleko lepší než někde běhat po lesích," říká autor dnešního příspěvku Jakub Havránek.

Hra je zaměřena především na rozvoj schopností vytvářet tlak na soupeřovi hráče s míčem. Podobně tomu bylo a je v dalších hrách publikovaných na těchto stránkách: Napadání a zajišťování 4:4 s brankáři nebo také Hra s častou a opakovanou střelbou ve které byl kladen důraz na přípravnou kombinaci a častou střelbu.

Hru zařazujeme do hlavní části tréninkové jednotky, určena je pro všechny věkové kategorie. V případě zařazení této hry je třeba dbát správného poměru intervalu zatížení a odpočinku, protože hra je kondičně velmi náročná.

Image AKTUALIZOVÁNO Na závěr týdne jsme si pro naše čtenáře portálu fotbalových trenérů trenink.com připravili průpravnou hru se zaměřením na zakládání útoku. Jedná se o hru, která byla publikována v začátcích fungování tohoto portálu a domníváme se, že by neměla chybět ve vašem archivu.

Průpravná hra Hra s častou a opakovanou střelbou je zaměřena na schopnost hráčů změnit těžiště hry a cílem je především částá střelba, ke které by mělo docházet při využití neutrálních nahrávačů s tím spojené početní výhody. časté střelbě napomáhá i umístění branky uprostřed hrací pochy a možnost zakončovat z obou stran.

Hra je určena pro devět až sedmnáct hráčů - z nichž jeden je brankář - a to pro hráče od věkové kategorie starší přípravky až po dospělé. Zařazujeme do hlavní nebo závěrečné části tréninkové jednotky.