Hodnocení uživatelů: 5 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnocení
 

Rozvoji kondice, vytrvalostně-silových schopností formou herních cvičení jsme se věnovali v cvičeních Zátěžová střelba středem hřiště, ve kterém hráči provádí intenzivní vedení míče, případně běh bez míče s následným odpočinkem v podobě chůze a statického postavení nebo herně-kondiční cvičení Rozehrání od brankáře a vyvedení míče,  které v sobě spojuje jak herní složku v podobě rozehrání útočné akce od brankáře, tak složku kondiční v podobě náběhu středních obránců do prostoru vedle boků pokutového území, tak i následné dynamické vyvedení míče směrem k brance soupeře, 

Herně-kondiční cvičení s názvem Kondiční přeběhy se zakončením, pro které využijeme celou velikost hrací plochy, klade důraz na kondiční stránku cvičení, respektive na obnovu a rozvoj rychlostně-silových schopnosti hráčů, které jsou rozvíjeny herní formou v podobě kombinace, náběhu, vedení míče a zakončení na branku s brankářem.

Cvičení je organizováno proudovou metodou, vhodné je pro kategorii dorosteneckou a dospělé, při úpravě herního prostoru i pro kategorie žákovské. Cvičení by mělo být náplní hlavní části tréninkové jednotky. Jedná se o vhodné cvičení pro přípravné období, kdy by mělo nahradit cvičení prováděné bez míče. Po hráčích požadujeme, aby bylo prováděno maximální dosažitelnou intenzitou, za které jsou hráči schopni cvičení technicky zvládnout.

 

Tipy na kondiční cvičení s míčem:

 


Cíl herně-kondičního cvičení:

Cílem herně-kondičního cvičení je rozvoj rychlostně vytrvalostních a silových schopností hráčů specifickou (herní) formou. Po hráčích požadujeme, aby v pravidelných intervalech opakovaně prováděli běžné herní činnosti, s velkou intenzitou provádění a s důrazem na technickou správnost provedení. Hráči během cvičení střídají intervaly s vysokým herně-kondičním zatížením a intervaly odpočinku, tak jako tomu je v utkání.

 

 

Organizace herně-kondičního cvičení:

- herním prostorem je celá hrací plocha
- na brankových čarách stojí branky
- cvičení je určeno minimálně pro:
(a) 10 hráčů do pole
(b) 2 brankáře
- hráči jsou rozestavení podle obrázku:
(a) hráči B a L v prostoru středového kruhu
(b) hráči C a M u autové čáry ve čtvrtině hřiště
(c) hráči A a K plus další hráči na brankové čáře na pravé straně branky
(d) brankáři chytají v brankách
- jednotlivé akce probíhají současně pro hráče A,B,C i K,L,M
- rozehrávající hráči mají k dispozici dostatek náhradních míčů

 

 

Popis průpravného cvičení:

- akci zahajuje hráč A, který má míč
- hráč A krátce vyvede míč směrem na hráče B
- hráč B udělá klamavý pohyb a vyrazí proti hráči A
- hráč A přihrává na hráče B
- hráč A okamžitě po odehrání míče nabíhá do prostoru za hráče B
- hráč od postranní čáry udělá klamavý pohyb a vyráží proti hráč B
- hráč B prvním dotykem sráží na hráče C
- hráč C opět prvním dotykem kolmo přihrává na hráče A
- a vyráží vpřed směrem k brance
- hráč A narazí míč do běhu na hráče C
- hráč C míč převezme ve vzdálenosti 25-30 metru před brankou
- míč si navede do výhodného postavení pro zakončení akce
- a akci zakončuje střelbou
- po akci se s míčem řadí do zástupu hráčů
- další hráč pokračuje po zakončení akce hráčem z jeho skupiny
- posuny hráčů v cvičení jsou:
(a) hráč A -> na pozici hráče B
(b) hráč B -> na pozici hráče C
(c) hráč C ->  na pozici rozehrávajícího hráče K

 

 

Trenérské poznámky:

- maximální počet hráčů zapojených do cvičení by neměl přesáhnout 20 
- doporučený počet hráčů je 12-16 s dvojicí brankářů
- každá jednotlivá akce by neměla být delší jak 10-12 vteřin!
- doporučená délka jedné série je mezi 6-10 minutami
- počet sérií by měl být 3-8
- odpočinek mezi sériemi by měl být aktivní a maximálně 2 minuty 

 

 

Tipy na kondiční tréninkové hry:


Varianty:

- je možné upravit velikost herního prostoru:
(a) zkrátit délku plochy pomocí přenosné branky na 70 nebo 85 metrů
(b) zúžit hrací plochu
- cvičení je možné zahajovat od brankáře
- je možné změnit výchozí postavení hráčů 
- stranově převrátit cvičení, hráči akci začínají z levé strany branky
- družstva lze rozdělit nerovnoměrně a tím přiblížit cvičení zápasovým podmínkám
- hráči akci zakončují:
(a) z prostoru před pokutovým územím
(b) z prostoru uvnitř pokutového území
(c) prvním dotekem uvnitř pokutového území
(d) zcela libovolně s důrazem na efektivitu
- probíhá soutěž o větší počet vstřelených branek:
(a) mezi všemi hráči
(b) mezi dvěma družstvy
(c) mezi více družstvy

 

Pomůcky:

- 20x míč
- 2x velká branka (přenosná)
- 6x mety (kuželky, kloboučky)
- rozlišovací trika v případě soutěže družstev

 

TIP REDAKCE