Přestože nedávno skončila sezóna, tak mnozí trenéři již připravují program pro letní přípravné období, případně letní soustředění, jehož obsahem bude i rozvoj kondice.

Čtenářům přinášíme pět cvičení s názvem Herně-kondiční kruhový trénink s míčem, popisující stanoviště kruhového tréninku jejichž cílem je rozvoj rychlostní vytrvalosti a síly herní formou. Stanoviště kruhového tréninku probíhají ve trojici a vždy s míčem. 


Cvičení je možné využit jako kondiční cvičení v individuálním tréninku pro trojici hráčů.


Herně-kondiční kruhový trénink s míčem (1.část)

Cílem prvního dílu seriálu cvičení je rozvíjet rychlostní vytrvalost herním způsobem. Rozvíjet sílu, obratnost, koordinaci a schopnost provádět herní činnosti jednotlivce  v podobě přihrávek, opakovaného naražení, vedení a ovládání míče po předchozím zatížení v podobě krátkých běžeckých úseků a změn směru běhu.

První díl seriálu nabízí 7 variant cvičení.

 

Herně-kondiční kruhový trénink s míčem (2.část)

Cílem druhé části seriálu na stanovišti herního kruhového tréninku je rozvíjet koordinaci a obratnost při obvyklých herních činnostech. Navíc rozvíjíme sílu, rychlostní vytrvalost a schopnost měnit směr na malém prostoru. Po hráčích požadujeme přesné přihrávky na krátkou vzdálenost po předchozím zatížení.

Druhý díl seriálu nabízí 6 variant cvičení.

 

Herně-kondiční kruhový trénink s míčem (3.část)

Cílem třetího dílu, které je vhodné zařadit jako stanoviště herně-kondičního kruhového tréninku, je rozvíjet koordinaci a obratnost při vedení míče, po kterém následuje přihrávka nebo naražení a pohyb hráče bez míče. Hráč při pohybu bez míče mění často směr běhu na malém prostoru.

Třetí díl seriálu nabízí 6 variant cvičení.


Herně-kondiční kruhový trénink s míčem (4.část)

Cílem čtvrté části seriálu je rozvíjet u hráčů schopnost vedení a ovládání míče, hráč po proběhnutí stanovené trasy přihrává na svého spoluhráče. V cvičení dále rozvíjíme koordinaci a obratnost. Hráč při pohybu s míčem často mění směr běhu v trojúhelníku.

Čtvrtý díl seriálu nabízí 4 varianty cvičení.


Herně-kondiční kruhový trénink s míčem (5.část)

Cílem cvičení je rozvíjet u hráčů schopnost naražení míče na malém prostoru, správného načasování přihrávky, přijmutí míč a jeho následné vedení. V průběhu celého cvičení musí hráč mít míč plně pod svou kontrolou. V cvičení dále rozvíjíme herní koordinaci a obratnost s míčem přitom, kdy hráč často mění směr běhu.

Pátý díl seriálu nabízí 5 variant cvičení.