V přípravném období, především pak v zimním přípravném období, ve kterém je podmínkách střední Evropy větší prostor pro rozvoj kondice ve větších objemech, je důležité si uvědomit, že vedle rozvoje nespecifickou formou jako v případě cvičení Vytrvalostní hvězdice bez míče nebo Čtyřramenný kondiční slalom, je žádoucí aby rozvoj herní vytrvalosti probíhal v podmínkách podobných utkání jako například v cvičení Kondiční vedení míče v prostoru.

Kondiční cvičení Rozehrání od brankáře a vyvedení míče v sobě spojuje jak herní složku v podobě založení útoku a rozehrání útočné akce od brankáře, tak složku kondiční v podobě náběhu středních obránců do prostoru vedle boků pokutového území, tak i následné dynamické vyvedení míče směrem k brance soupeře, které je zakončeno přihrávkou do malých branek, přihrávkou na spoluhráče nebo přenesením těžiště hry.


Tipy na cvičení rozvíjejí kondici herní formou:

 

 

Cíl kondičního cvičení:

Cílem herně-kondičního cvičení je naučit brankáře po zpětné přihrávce do prostoru pokutového území rozehrát na jednoho z dvojice stoperů, kteří si nabíhají do boku pokutového území. Po brankáři požadujeme rozehrávku prvním dotekem, stopeři se nabízejí pohybem a chtějí přihrávku.  Jeden ze stoperů, který přijme míč ho intenzivním  vedením dostává do prostoru před pokutovým územím a přihrává vpřed, druhý stoper vyráží současně se stoperem, který vyváží míč.

Po vyvedení míče po hráčích požadujeme návrat do výchozí pozice v podobě delšího, intenzivního běžeckého úseku.

 


Organizace kondičního cvičení:

- herním prostorem cvičení je polovina hrací plochy
- herní prostor je zúžen tak, že na každé straně o tři metry přesahuje šířku velkého vápna
- boční strany a jejich střed je vyznačen pomocí met
- na brankové čáře je postavena branka
- na úrovni hrany malého vápna a na bocích velkého vápna jsou postaveny tréninkové figuríny
- na průsečících hrany velkého vápna a kruhové výseče jsou dvě výchozí pozice 
- na druhé koncové čáře jsou v rozích postaveny dvě malé branky
- v úrovni dvou výchozích kuželů je 10 metrů před druhou koncovou čárou postavena druhá dvojice kuželů
- cvičení je určeno:
(a) 2 brankáře
(b) 6 hráčů do pole
- hráči do pole jsou rozdělení na dvě stejně početné skupiny (3:3)
- jeden brankář chytá v brance
- druhý brankář stojí na hraně pokutového území a má k dispozici dostatek míčů
- u výchozích kuželů stojí vždy po jednom hráči z každé skupiny 

 


Popis kondičního cvičení:

- cvičení zahajují stopeři, kteří vyráží každý ke své tréninkové figuríně
- rozehrávající brankář s míčem přihrává na brankáře s míčem
- brankář v brance prvním dotekem přihrává do jedné ze stran
- do prostoru před tréninkovou figurínu
- stoper do jehož prostoru se míč dostal ho přijme a vyvádí ho za polovinu herního prostoru
- potom delší přízemní přihrávkou přihrává do malé přenosné branky před sebou
- druhý stoper je ve stejném pohybu, akorát cvičení provádí bez míče
- po zakončení do jedné z branek hráči vyráží ke kuželům. které jsou před přenosnými brankami
- poté se volně vrací do výchozí pozice
- cvičení se opakuje

 

 

Tipy na cvičení zaměřené na rozvoj rychlostní vytrvalosti:

 

 

Varianty:

- je možné upravit:
(a) hloubku herního prostoru (menší/větši hloubka)
(b) šířku herního prostoru (užší/širší)
- přihrávka na brankáře jde: vzduchem z hloubky pole, hozením o zem, hozením do vzduchu
- libovolně se může měnit výchozí postavení rozehrávajícího brankáře 
- rozehrávající brankář urči brankáři v brance na kterou stranu má rozehrát
- hráč který nezakončuje obíhá až svou přenosnou branku před sebou

 

Pomůcky:

- 1x branka
- 2x malá přenosná branka
- 16x míč
- 2x tréninková figurína
- 2x kužel
- 6x meta 
- případně rozlišovací trika

 

TIP REDAKCE