Herně-kondičním cvičením, které jsou organizovány formou štafetových závodů, jsme se věnovali v cvičeních Maximální rychlost práce s fotbalovým míčem ve štafetě, které je inspirováno tréninkem bundesligového týmu VfL Wolfsburg nebo Skupinová štafeta se změnou směru běhu, ve kterém je cílem rozvoj rychlosti s míčem i bez míče, rozvoj vyražení a akcelerace, změny směru běhu na malém prostoru.

Kondiční cvičení s názvem Fotbalová obratnostní štafeta s míčem a zakončením se zaměřuje na rozvoj kondiční složky herního výkonu, ale probíhá s míčem a tím se přibližuje herním situacím, které mohou nastat v průběhu utkání. Hráči v průběhu cvičení intenzivně vedou míč, mění směr běhu, akcelerují a v závěrečné části cvičení zakončují akci do malé branky.

         
Cvičení probíhá paralelně ve dvou skupinách, které mají po čtyřech až šesti hráčích. Cvičení je možné zařadit do tréninku jak v průběhu přípravného cvičení, tak v hlavním soutěžním období. Cvičení zvládnou hráči starších přípravek, kde by měl převládat herní cíl cvičení, u starších kategorií akcentujeme i kondiční složku.

Kondiční cvičení má tři různé varianty organizace cvičení, pro každou organizaci jsou vytvořeny dvě možné varianty provádění. Celkem má cvičení 8 variant (A-H).


   

 

Chceš podpořit www.trenink.comOdebírej kanál YouTube!        


Tipy na cvičení se zaměřením na agility:

 

 

Cíl kondičního cvičení:

Cílem herně-kondičního cvičení je rozvoj rychlosti, obratnosti a rychlé práce s míčem, jeho ovládání, změny směru běhu a zakončení do malé branky. U hráčů se zaměřujeme na to, aby dokázali okamžitě po změně směru běhu nebo vedení míče akcelerovat. V cvičení rozvíjíme herní obratnost, koordinaci s míčem a agility. 

Po zakončení do malé branky si štafetu hráči předávají formou kombinace na malém prostoru. Po kombinaci může další hráč vyrazit do dalšího úseku štafety. Rychlostně-kondiční cvičení probíhá soutěživou formou, kdy mezi sebou soutěží dvě skupiny hráčů, kteří jsou motivování k maximálnímu výkonu.  

 


Organizace kondičního cvičení:

- herním prostorem cvičení je obdélník
- rozměry obdélníku jsou 20x16 metrů
- rohy herního prostoru jsou vyznačeny pomocí met
- na horní straně herního prostoru jsou postaveny dvě malé branky
- branky jsou umístěny v rozestupu 4 metrů, 7 metrů od rohu prostoru
- v horizontální (delší) ose herního prostoru jsou postaveny dvě dvojice kuželů
- dvojice kuželů má mezi sebou rozestup 6 metrů
- rozestup mezi dvojicemi kuželů jsou 4 metry, odstup od boční strany jsou 2 metry
- metr od dolní strany prostoru cvičení jsou postaveny dvě tréninkové figuríny
- tréninkové figuríny stojí přímo proti brankám na druhé straně hrací plochy
- cvičení je určeno pro dvě stejně početně skupiny (modří/červení):
(a) modrá skupina hráčů (A-D) stojí v levém horním hrací plochy
(b) červená skupina hráčů (E-H) je v pravém horním rohu prostoru
- všichni hráči mají u nohy vlastní míč        

 


Popis kondičního cvičení - varianta A:

- cvičení zahajují na pokyn trenéra hráči (A) a (E) současně
- hráč (A) vyráží s míčem u nohy, směrem k nejbližšímu kuželu 
- kužel si z vnější strany obhazuje a z vnější strany obíhá
- míč přijme a navádí směrem k tréninkové figuríně
- míč vnitřní stranou kolem figuríny obhazuje, z vnější strany obíhá 
- znovu míč přijme a navádí ho směrem k druhému z dvojice kuželů
- druhý kužel opět obhazuje a kužel obíhá po své pravé ruce
- míč hráč (A) naposledy přijme, krátce ho vede a zakončuje do malé branky
- po zakončení do malé branky hráč (A) běží proti hráči (B)
- další akci zahajuje hráč (B) přihrávkou na hráče (A)
- hráč (B) vyráží vpřed, směrem k prvnímu kuželu
- hráč (A) naráží míč na rozběhnutého hráče (B)
- hráč (A) se řadí za své spoluhráče, hráč (B) pokračuje ve štafetě

 


Popis kondičního cvičení - varianta B:

- cvičení zahajují na pokyn trenéra hráči (E) a (A) současně
- hráč (E) vyráží s míčem u nohy směrem k nejbližšímu kuželu
- nejbližší kužel obíhá s míčem u nohy, po své pravé ruce
- pokračuje k druhému kuželu, který pobíhá po své levé ruce
- následně běží k tréninkové figuríně a obíhá ji po pravé ruce
- míč poté hráč (E) navádí do střelecké pozice
- hráč (A) zakončuje do malé branky
- po zakončení do malé branky hráč (A) běží proti hráči (B)
- další akci zahajuje hráč (B) přihrávkou na hráče (A)
- hráč (B) vyráží vpřed, směrem k prvnímu kuželu
- hráč (A) naráží míč na rozběhnutého hráče (B)
- hráč (A) se řadí za své spoluhráče, hráč (B) pokračuje ve štafetě    

 

 

Tipy na rychlostní cvičení:

 

Varianty:

- je možné upravit:
(a) velikost herního prostoru (zvětšit/zmenšit)
(b) postavení a rozestup dvojice kuželů v dlouhé ose hřiště
(c) umístění branek na horní straně herního prostoru
(d) umístění tréninkových figurín
- malé přenosné branky je možné nahradit standardními brankami s brankáři
- hráči mohou cvičení provádět "slabší" nohou

 

Pomůcky:

- 4x meta
- 2x branka
- 2x tréninková figurína
- 16x míč

 

TIP REDAKCE