Cvičení na rozvoj obratnosti, koordinace a agility patří do tréninku nejen v průběhu přípravného období, ale i během soutěže, kdy by se v týdenním mikrocyklu měli objevit jednou až dvakrát, u mládeže i víckrát. Rozvoj je možný pomocí pohybové hry Skupinová honička pro trojici hráčů, s míčem  Honička s míčem okolo zdi nebo bez míče s důrazem na komunikaci a spolupráci Hlídání met - rychlost reakce a koordinace.

Množina cvičení Obratnostní a koordinační běhy ve fotbale, podobně jako koordinační cvičení Koordinační abeceda X, zaměřeno především na rozvoj dynamiky, akcelerace a obratnosti při sprintech na malém prostoru.      

Tipy na kondiční cvičení se zaměřením na rychlost, koordinaci a obratnost:Cíl koordinačně-obratnostního cvičení:

Cílem kondičního cvičení je rozvoj koordinačně-obratnostních, silových a rychlostních schopností hráčů. Při běhu s maximální intenzitou hráč na malém prostoru provádí rychlé změny směru běhu, při změně směru hráč okamžitě akceleruje. Po hráčích požadujeme koncentraci, maximální nasazení a zaujetí. Hráči se musí naučit být  schopni na úseku 30-45 metrů schopni maximálně agresivního běhu.        

 


Organizace koordinačně-obratnostního cvičení:

- herním prostorem cvičení je obdélník
- rozměry obdélníku jsou 8x6 metry
- herní prostor je rozdělen na malé obdélníky 2x3 metrů
- v rozích malých obdélníků jsou lomové body písmen
- celý herní prostor je rozdělen na dva menší obdélníky 4x6 metrů
- každý z obdélníků (4x6m) tvoří prostor pro jedno písmeno
- kužely jsou na obvodu a uvnitř herního prostoru umístěny podle obrázku
- cvičení je určeno pro 1-10 hráčů
- aktivně se cvičení účastní jeden hráč, který stojí v levém dolním rohu

 

Popis koordinačně-obratnostního cvičení:

- hráč startuje z výchozí pozice
- s maximální intenzitou probíhá stanovenou trasu
- v průběhu, kdy hráč probíhá trasu, tak se rukou dotýká kuželů v lomových bodech
- po dokončení stanovené trasy se hráč volně vrací do výchozí pozice
- během cvičení je třeba dodržet požadovaný interval zatížení a odpočinku


Varianta LM (33m)


Varianta ST (30m)


Varianta WM (38m)


Varianta NX (42m)


Varianta LE (44m)


Varianta KN (43m)


Varianta HF (30m) 


Varianta KF (38m) 

 

Tipy na související cvičení:


Varianty:

- je možné upravit:
(a) velikost herního prostoru (zvětšit/zmenšit)
(b) velikost malých obdélníků na čtverce (2x2m)
- cvičení je možné provádět:
(a) zrcadlově, ve dvou hráčích současně
(b) s míčem, s důrazem na vedení a ovládání míče
- hráči střídavě běží popředu a pozadu, ke změně dochází u kuželu
- další varianty cvičení jsou ve videoukázce na YouTube

 

Pomůcky:

- 12x kužel (meta, zapichovací tyč)
- případně míč
- případně rozlišovací trika

 

 TIP REDAKCE