Kondičním cvičením, které jsou zaměřeny na obratnost, koordinaci, časté změny směru běhu a akceleraci při vyražení jsme se věnovali v cvičeních Obratnostní a koordinační běhy ve fotbale nebo Hlídání met - rychlost reakce a koordinace, ve kterém u fotbalistů rozvíjíme schopnost rychle se rozhodovat, komunikovat, spolupracovat v rámci menší skupiny hráčů a také improvizovat a řešit variabilní herní situace.

U sady kondičních cvičení s názvem Sprinty a obratnost podle zámku telefonu je zřejmé odkud si vzal inspiraci, důležité však je, že se jedná o kombinaci vyražení, sprintu na krátkých úsecích, silově náročných změn směru běhů až po herní obratnost a koordinaci, kterou hráči potřebují neustále rozvíjet a dostávat nové  tréninkové podněty.    

Cvičení je možné zařazovat do tréninku od věkové kategorie starších přípravek a mladších žáků. U mladších věkových kategorií je možné cvičení provádět s míčem, kondiční složka pak ustupuje do pozadí a zvýrazňuje se technická složka. 


 

Chceš podpořit www.trenink.comOdebírej kanál YouTube


Tipy na cvičení zaměřené na obratnost a koordinaci:


Cíl kondičního cvičení:

Cílem kondičního cvičení je rozvoj rychlosti, akcelerace, koordinace a obratnosti. Hráč s maximální možnou intenzitou provádí na malém prostoru rychlé změny směru běhu, akceleruje, zpomaluje a provádí rychlé změny směru běhu. Po hráčích požadujeme maximální snahu, zaujetí a úsilí, maximální nasazení při provedení. Hráči se musí naučit, aby byli schopni na běžeckém úseku 30-40 metrů vyvinout maximálně dynamický a agresivní běh.

 


Organizace kondičního cvičení

- herní prostorem kondičního cvičení je čtverec
- rozměry čtverce jsou 6x6 metrů
- kužely jsou umístěny:
(a) v rozích herního prostoru
(b) ve středu obvodových stěn čtverce
(c) v těžišti prostoru cvičení je umístěn kužel
- celkem je umístěno 9 kuželů
- herní prostor kondičního cvičení je rozdělen na 4 čtverce 3x3 metry
- cvičení je určeno pro 1 až 8 hráčů
- aktivně se cvičení účastní pouze jeden hráče
- hráč stojí u kuželu ve středu horní strany  


Popis kondičního cvičení:

- hráč vyráží na pokyn trenéra 
- cvičení hráč provádí maximální možnou a dosažitelnou intenzitou


Cvičení 1:

Počet běžeckých úseků: 6
Délka běžeckého úseku: 31,5 metrů

 

Cvičení 2: 

Počet běžeckých úseků: 7
Délka běžeckého úseku: 38,5 metrů

 


Cvičení 3:       

Počet běžeckých úseků: 8
Délka běžeckého úseku: 33 metrů

 


Cvičení 4:       

Počet běžeckých úseků: 7
Délka běžeckého úseku: 32 metrů

 


Cvičení 5:       

Počet běžeckých úseků: 8
Délka běžeckého úseku: 32 metrů

 


Cvičení 6:       

Počet běžeckých úseků: 7
Délka běžeckého úseku: 38 metrů

 


Cvičení 7:

Počet běžeckých úseků: 7
Délka běžeckého úseku: 31,5 metrů

 

Cvičení 8: 

Počet běžeckých úseků: 8
Délka běžeckého úseku: 40,5 m

 


Varianty:

- je možné upravit:
(a) velikost prostoru cvičení (zvětšit/zmenšit)
(b) tvar prostou cvičení (obdélník, kosočtverec, ...)
- hráči cvičení mohou provádět s míčem
- hráči startují z různých pozic (leh, sed, klik, ...)
- hráči první běžecký úsek běží pozadu
- hráči v cvičení pokud běží okolo kuželu:
(a) tak ho dokola obíhají
(b) provádí u něj obratnostní/koordinační cvik
 

Pomůcky:

- 9x kužel
- rozlišovací triko
- případně 1x míč (varianta cvičení s míčem)

 

TIP REDAKCE