3D ANIMACE  "Startovní rychlost, rychlost reakce a schopnost hráčů reagovat na pohyb protihráče s míčem nebo bez něj. To jsou časté nedostatky, na které se u svých svěřenců pokoušíme odstranit," říká autor pátého dílu seriálu Jiří Formánek.
 
Dnešní díl seriálu Vyražení hráče s míčem při přihrávání svou podobnou organizací navazuje na první a čtvrtou. Záměrem trenéra při využití tohoto cvičení je rozvoj startovní rychlosti, reakce hráčů ale také rychlosti vedení míče. Hráč bez míče musí reagovat na pohyb protihráče s míčem.
 
Cvičení zařazujme na začátek hlavní části tréninkové jednotky, zaměřené na rozvoj rychlosti. V průběhu cvičení je třeba dodržovat správný poměr mezi zatížením a odpočinkem. Cvičení je vhodné pro všechny věkové kategorie od přípravek až po dospělé.
 
Cíl kondičního cvičení:
 
Cílem rychlostně-kondičního cvičení je vedle rozvoje startovní a částečně sprinterské rychlosti především rozvoj rychlosti reakce hráčů, schopnost rychlého vedení a ovládání míč, který musí mít oba hráči plně pod kontrolou.
 
 
Organizace kondičního cvičení:
 
- prostorem cvičení je obdélník 20x10 metrů
- na obou koncích herního prostoru jsou postaveny dva čtverce
- o rozměrech 5x5 metrů 
- jeden ze čtverců je startovní
- druhý čtverec pak cílový
- cvičení je určeno pro dvojici hráčů
- oba dva hráči stojí ve startovním čtverci
- hráč s míčem (červený) stojí čelem k cílovém čtverci
- ve středu nejvzdálenější strany
- hráč bez míče (bílý) stojí zády k cílovému čtverci
- ve středu nejbližší strany, čelem k hráči s míčem
 
 
Popis kondičního cvičení:
 
- hráč s míčem (červený) zahajuje akci přihrávkou na svého soupeře
- ten míč prvním dotykem vrací
- přihrávání probíhá do té doby než se hráč, který má vfržení míč rozhodne vyrazit:
(a) cvičení odstartuje bílý hráč
- v případě, že startuje bílý hráč, tak s míčem u nohy
- obíhá jeden z nejvzdálenějších kuželů
- poté běží směrem k cílovému čtverci
- červený hráč reaguje na jeho pohyb
- potom obíhá oba dva bližší kužely
- následuje běh k cílovému čtverci
(b) cvičení odstartuje červený hráč
- v případě, že startuje červený hráč, tak s míčem u nohy
- obíhá oba dva bližší kužely
- následuje běh k cílovému čtverci
- bílýhráč reaguje na jeho pohyb
- obíhá jeden z nejvzdálenějších kuželů
- poté běží směrem k cílovému čtverci
- další série cvičení pokračuje z opačného čtverce
 
Varianty:
 
- lze upavit velikost herního prostoru/délku běžeckého úseku
- lze upravit velikost čtverců 
- hráči si míč přihrávají:
(a) házejí si ho rukou
(b) míč si přihrávají vzduchem na jeden dotek
- hráči si míč přihrávají "slabší" nohou
 
Pomůcky:
 
- 8x mety (kuželky, kloboučky, zapichovací tyče)
- 1x míč (pro dvojici hráčů)
- rozlišovací trika (2 barvy)
 
 TIP REDAKCE