Rozvoji rychlosti lokomoce, rychlosti reakce a schopnosti rychle přemýšlet jsem se již věnovali v cvičeních Startovní rychlost s a bez míče nebo Startovní rychlost ve čtverci s míčem, ve kterém jsme hráči vedli k tomu, aby po koordinačně náročném intenzivním běhu dokázali převzít na místě stojící míč a maximální možnou rychlostí do vyvést do jiného prostoru.

Cvičení s názvem Sprintuj a přemýšlej u toho! u hráčů rozvíjí schopnost rychle se rozhodovat během intenzivního sprintu s častými změnami směru běhu, hráč navíc musí volit takovou cestu, aby byla co nejefektivnější, obdobně jako při řešení herních situací má několik možností. 


Cvičení zaměřené na rozvoj startovní rychlosti a rychlosti reakce:

 

Cíl kondičního cvičení:

Cílem rychlotně-kondičního cvičení je rozvoj startovní rychlosti a rychlosti reakce, schopnosti rychle se rozhodovat, volit nejoptimálnější řešení a improvizovat. Po hráčích požadujeme, aby přemýšleli o několik k kroků dopředu a dokázali zvolit správné řešení. S ohledem na časté změny směru běhu rozvíjíme běžeckou obratnost, koordinaci a schopnost orientovat se v prostoru, včetně správného náběhu okolo zapichovacích tyčí.  

 

 

Organizace kondičního cvičení:

- herním prostorem cvičení čtverec
- rozměry čtverce jsou 16x16 metrů
- rohy herního prostoru jsou vyznačeny pomocí kuželů
- uvnitř herního prostoru je čtverec o rozměrech 6x6 metrů
- rohy, středy stran a těžiště středového čtverce je vyznačeno pomocí 9 zapichovací tyčí
- cvičení je určeno pro jednoho hráče a jednoho trenéra
- hráč stojí bez míče ve středu dolní strany
- trenér stojí libovolně na obvodu herního prostoru

 

 

Pravidla kondičního cvičení:

- řady tyčí čtverce jsou od hráče pojmenovány jako: dolní, střední a horní
- zástupy s tyčí jsou pojmenovány levá, střední, pravá
- za oběhnutí tyče:
(a) v dolní (první) řadě hráč připočítává +1 bod
(b) ve střední (druhé) řadě hráč přičítá +2 body 
(c) v horní (třetí) řadě hráč připočítává +3 body
- hráč nikdy nesmí obíhat dvě zapichovací tyče v jednom zástupu
- naopak dvě tyče v jedné řadě je možné obíhat
- trenér na začátku cvičení vykřine číslo, které znamená kolik bodů hráč musí nasbírat

 

Popis cvičení - varianta 1:

- trenér vykřikne číslo "6"
- hráč dokola obíhá první levou tyč (+1) v levém zástupu
- poté hráč obíhá druhou tyč (+2) ve středním zástupu 
- po oběhnutí hráč pokračuje během k třetí tyči (+3) v pravém zástupu
- po oběhnutí poslední tyče hráč probíhá horní stranou herního prostoru
- další opakování probíhá ze středu horní strany         

 

 

 

Popis cvičení - varianta 2:

- trenér vykřikne "pravá 8"
- hráč musí jako první obíhat libovolnou tyč v pravém zástupu
- hráč dokola obíhá třetí tyč (+3) v pravém zástupu
- poté hráč obíhá druhou tyč (+2) ve středním zástupu 
- po oběhnutí hráč pokračuje během k třetí tyči (+3) v levém zástupu
- po oběhnutí poslední tyče hráč probíhá horní stranou herního prostoru
- další opakování probíhá ze středu horní strany   

 

 

 

Popis cvičení - varianta 3:

- trenér vykřikne "dolní 7"
- hráč musí jako první obíhat libovolnou tyč v dolní (první) řadě
- hráč dokola obíhá první tyč (+1) v levém zástupu
- poté pokračuje a obíhá třetí tyč (+3) ve středním zástupu 
- hráč následně pokračuje během k třetí tyči (+3) v pravém zástupu
- po oběhnutí poslední tyče hráč probíhá horní stranou herního prostoru
- další opakování probíhá ze středu horní strany   

 

 

 

Popis cvičení - varianta 4:

- trenér vykřikne "levá střední 6"
- hráč musí jako první musí oběhnout druhou (střední) tyč (+2) v levém zástupu
- vzápětí hráč dokola obíhá první tyč (+1) v prostředním zástupu
- poté pokračuje a obíhá třetí tyč (+3) v pravém zástupu 
- po oběhnutí poslední tyče hráč probíhá horní stranou herního prostoru
- další opakování probíhá ze středu horní strany  

 

 

 

Tipy na související cvičení:

 

Varianty:

- je možné upravit:
(a) velikost herního prostoru (zvětšit/zmenšit)
(b) upravit velikost středového čtverce, včetně rozestupu tyčí
- cvičení mohou současně provádět dva hráči
- cvičení mohou hráči provádět s míčem
- v případě, že trenér řekne 0, tak hráči startují pouze přímo, na druhou stranu prostoru
- hráči mohou startovat z různých nestandardních poloh: leh, sed, klek, ...
- všechny varianty cvičení jsou ve videoukázce na YouTube

 

Pomůcky:

- 4x kužel (meta, klobouček)
- 9x zapichovací tyč
- případně míč nebo rozlišovací trika

 

TIP REDAKCE