Kondičním cvičením zaměřeným na rozvoj explozivní síly, rychlosti a dynamickému vyražení jsme se věnovali v cvičeních Sprintuj a přemýšlej u toho! nebo Startovní rychlost ve čtverci s míčem, ve kterém podle míry zapojení pomalejšího hráče bez míče akcentujeme buď rychlostní složku nebo složku herní, soubojovou. 

Rychlostní cvičení Vyražení a rychlost ve čtverci s míčem v sobě kombinuje jak rozvoj kondice v podobě startovní rychlosti, tak dovednosti hráčů rychle pracovat s míčem, včetně přijmutí míče, nácviku prvního kontaktu s míčem, tak následné intenzivní vedení míče.

TIpy na cvičení zaměřené na startovní rychlost:

             
Cíl kondičního cvičení:

Cílem rychlostně kondičního cvičení je rozvoj rychlostních schopností hráčů, jako vyražení startovní rychlost a obratnost, které jsou kombinovány s přijmutím, jeho ovládáním, přihrávkami a intenzivním vedením, včetně změn směru běhu. Po hráčích požadujeme dobrou orientaci v prostoru při pohybu bez míče, při přijímání míče i obhazování met.

 

 

Organizace kondičního cvičení:

- herním prostorem cvičení je čtverec
- rozměry čtverce jsou 6x6 metrů
- levé rohy herního prostoru jsou vyznačeny pomocí met
- pravé rohy čtverce jsou vyznačeny kuželů
- v podélné ose čtverce, 5 metrů od horní hrany čtverce je koncová zapichovací tyč
- cvičení je určeno pro 4 hráče (A-D):
(a) u levého dolního rohu stojí hráči (A-C)
(b) u levého horního rohu stojí hráč (D) 
- hráči (A-C) mají u nohy míč

 

 

Popis kondičního cvičení:

- cvičení je zahájeno přihrávkou hráče (A) na hráče (D)
- hráč (A) po přihrávce vyráží na pozici hráče (D)
- hráč (D) přijme míč a vede ho směrem k pravému dolnímu rohu
- hráč (D) míč vede z vnější strany okolo pravého dolního rohu
- poté přihrává na hráče (A), který změnil pozici
- po přihrávce se hráč (D) rozbíhá k pravému hornímu rohu 
- kam míč přihrává hráč (A)
- hráč (A) se otáčet proti hráči (B)
- hráč (D) míč přijme a šikmo ho intenzivně vede ke koncové tyči
- poté hráč (D) volně přebíhá mezi rozehrávající
- cvičení se opakuje 
- během cvičení je třeba dodržovat poměr intervalu zatížení a odpočinku

 

 

Tipy na související cvičení:

 

 

Varianty:

- je možné upravit:
(a) velikost čtverce (zvětšit/zmenšit)
(b) vzdálenost koncové zapichovací tyče od čtverce (prodloužit/zkrátit)
(c) tvar čtverce na obdélník
- cvičení je možné provádět z druhé strany
- cvičení je zahájeno autovým vhazováním
- další varianty cvičení jsou ve videoukázce na YouTube
 

 

Pomůcky:

- 2x meta (klobouček)
- 2x kužel
- 1x zapichovací tyč
- 1x míč

 

 

TIP REDAKCE