Rozvoji rychlosti, který je ve fotbalovém tréninku zakomponován do herních podmínek, s přijmutím míče, jeho ovládáním a zakončením přihrávkou jsme se věnovali v cvičeních Maximální sprint dvojice ve tvaru osmičky nebo Otočení po rychlém vyražení a reakce spoluhráčů, ve kterém od hráčů vyžadujeme maximální koncentraci a intenzitu provedení.
 
Kondiční cvičení s názvem Pohotová reakce a změny směru se zakončením je organizováno soutěživou formou, hráči absolvovují cvičení, kde musí spojit jak složku rozhodovací, tak složku kondiční v podobě rychlosti, síly a obratnosti a složku herní v podobě přijmutí míče, jeho vedení a přihrávání po předchozím zatížení. 

       
Tipy na kondiční cvičení zaměřené na rychlost reakce a práci s míčem:Cíl kondičního cvičení:

Cílem rychlostně-obratnostního cvičení je rozvoj schopností rychle reagovat na podnět, orientovat se v herním prostoru a rozhodnout se pro výběr co nejefektivnější cestu, jak zakončit akci vstřelením branky. V cvičení se zaměřujeme na rychlé otočení, vyražení, změny směry běhu při maximální rychlosti, přijmutí stojícího míče v plné rychlosti zakončení přihrávkou do malé branky. 

 


Organizace kondičního cvičení:

- herním prostorem dvou stanovišť cvičení je obdélník
- rozměry obdélníku jsou 20x16 metrů
- rohy herního prostoru jsou vyznačeny pomocí met
- na dolní straně prostoru jsou 5 metrů od rohů vyznačeny výchozí pozice
- na horní straně jsou 5 metrů od rohů postaveny malé přenosné branky
- v dolní polovině herního prostoru, v ose výchozí pozice a přenosné branky je čtverec (2x)
- barevný čtverec má rozměry 4x4 metrů
- rohy barevného čtverce jsou vyznačeny pomocí kuželky různých barev
- v horní polovině prostoru, v ose výchozí pozice a přenosné branky je míč
- cvičení je určeno pro hráče, kteří jsou rozdělení do dvou týmů
- hráči jsou rozestavení u výchozí pozice

 

 

Popis kondičního cvičení:

- startující hráči očekávají pokyn trenéra 
- trenér určí dvě mety, které hráči v barevném čtverci musí oběhnout
- trenér vykřikne: "modrá, černá"
- hráči se otáčí a z vnější strany obíhají oba dva kužely (modrý, černý)
- poté sprintují k míči, který je postaven ve volném prostoru
- hráči přijmou míč a krátce ho navádí na malou přenosnou branku
- následně zakončují do své branky
- po zakončení si jdou pro míč, aby ho mohli připravit pro jednu z dalších dvojic
- cvičení se opakuje  

 

 

Tipy na cvičení se zaměřením na rozvoj rychlosti:

 

 

Varianty:

- je možné upravit:
(a) velikost herního prostoru (zvětšit/zmenšit)
(b) rozměr barevných čtverců (zvětšit/zmenšit)
- v barevných čtvercích nejsou barevné kuželky na stejných místech
- hráči cvičení provádí "slabší" nohou
- hráči startují:
(a) z různých pozic (leh, sed, klek, ...)
(b) otočení čelem k malé přenosné brance
- při větším počtu hráčů je možné zvětšit počet stanovišť na tři nebo čtyři

 


Pomůcky:

- 8x kužel
- 10x míč
- 4x meta
- 2x malá branka (přenosná)
- rozlišovací trika

 

TIP REDAKCE