Tréninková cvičení, která v sobě v kombinují rozvoj rychlosti a akcelerace na straně jedné a přijmutí míče, práci s ním a jeho odehrání na spoluhráče jsme se věnovali v cvičeních Akcelerace po odehrání míče nebo Krátký sprint s míčem a zakončením, které je zahájeno vyražením a sprintem, uprostřed akce pak rychlá práce s míčem a změny směru běhu s ním.

Rychlostní cvičení Fotbalový sprint do pravého úhlu v sobě opět kombinuje herní a rychlostní složku a přibližuje tréninkové cvičení zápasové situaci, která není proměnlivá, ale dává prostor zaměřit se i na maximální rychlost provedení. Cvičení má 6 různých variant, které lze obměnit v rámci jednoho tréninku nebo pro navazující tréninky, aby trénink nebyl stereotypní.      


Cvičení je určeno pro 6-12 hráčů, především pro žákovské a dorostenecké kategorie. Zvládnou ho i hráči starších přípravek, kde by před kondiční složkou měla být akcentována schopnost přijmout v běhu míč, pracovat s ním a poté ho odehrát.

 

 

Chceš podpořit www.trenink.comOdebírej kanál YouTube

 

Tipy na cvičení zaměřené na rychlou práci s míčem:

 


Cíl kondičního cvičení:

Cílem rychlostně-kondičního cvičení je rozvoj schopnosti hráčů vyrazit, v co nejkratším časovém úseku akcelerovat, měnit směr běhu při maximálně dosažitelné intenzitě sprintu a po tomto sprintu přijmout míč, navést ho do jiné herní pozice, přihrát spoluhráči a opět vyrazit a akcelerovat, obvykle i se změnou směru. V cvičení se zaměřujeme na startovní rychlost a akceleraci v délce trvání maximálně do 10 vteřin, ale spíše obvykle okolo 5-7 vteřin. 

Během cvičení musí hráči nejen akcelerovat, ale také rychle brzdit a často měnit směru běhu, obvykle do pravého úhlu. Hráči se musí naučit přijmout míč, po předchozím intenzivním běhu, a následně s ním pracovat, vést ho a přihrát.

 


Organizace kondičního cvičení:

- prostorem cvičení je čtverec
- rozměry herního prostoru cvičení jsou 10x10 metrů
- tréninková figurína je postavena:
(a) v pravém horním rohu herního prostoru
(b) v těžišti herního prostoru
- ostatní vrcholy herního prostoru (čtverce) jsou vyznačeny pomocí kuželu 
- cvičení je určeno pro 6-12 hráčů (A-F):
(a) v pravém dolním rohu stojí hráči (A-C)
(b) v levém horním rohu jsou hráči (D-F)
- hráč (A) má u nohy míč 
 

 

 

Popis kondičního cvičení:

- cvičení zahajuje hráč (D)
- hráč (D) z levého horního rohu vyráží sprintem s pravému hornímu rohu
- hráč (D) z vnější strany obíhá tréninkovou figurínu a běží proti hráči (A)
- hráč (A) po zemi přihrává na hráče (D), který sprintuje proti němu
- okamžitě po přihrávce vyráží hráč (A) vpřed, k pravému hornímu rohu
- hráč (D) míč přijme a vede do těžiště herního prostoru
- v těžišti hráč (D) - s míčem u nohy - obíhá tréninkovou figurínu po pravé ruce
- po oběhnutí figuríny hráč (D) přihrává míč hráči (E)
- po odehrání míče hráč (D) obíhá středovou figurínu
- následně vyráží a sprintuje k levému dolnímu rohu 
- levá dolní roh hráč (D) obíhá po své pravé ruce a běží za hráče (C)
- cvičení se opakuje
- hráč (E) přihrává po zemi na hráče (A)
  

 

 

Trenérské poznámky:

- při rozvoji rychlosti je třeba dodržovat poměr intervalu zatížení a odpočinku
- menší herní prostor pomáhá rozvoji herních činností s míčem
- větší prostor naopak více podporuje sprinterské rychlosti
- zařazením autového vhazování je cvičení blíže reálné herní situaci
- pro plynulost cvičení je vhodné mít připraveno více míčů  

 


Tipy na cvičení zaměřené na rychlost a herní obratnost:

 

 

Varianty: 

- je možné upravit:
(a) velikost prostoru cvičení (zvětšit/zmenšit)
(b) tvar prostoru (obdélník)
(c) umístění tréninkové figuríny uvnitř herního prostoru
- cvičení je možné provádět na druhou stranu 
- hráči cvičení zahajují: 
(a) autovým vhazováním
(b) hozením míče o zem 
- přihrávka na sprintujícího hráče nemusí být po zemi (hruď, kolena, ...)
- sprintující hráči po odehrání míče provádí obratnostní cvik (kotoul, ...)

 

 

Pomůcky:

- 2x tréninková figurína
- 3x kužel
- 1x míč
- případně rozlišovací trika

 

 

TIP REDAKCE