2_gen_vyklepani_nohouNa stránkách trenérského magazínu www.trenink.com jsme vždy preferovali, aby kondiční příprava probíhala převážně formou herních cvičení, což bylo v rozporu s prvním dílem dvojice publikovaných cvičení.

Kondiční cvičení Vytrvalostní hvězdice s míčem, jehož autorem je trenér Jiří Formánek, se vrací k myšlence že rozvoj kondice je možný i s míčem a to i v případě rozvoje vytrvalosti a obratnosti.

Cvičení je určeno pro tréninkovou jednotku s kondičním zaměřením.

Cíl kondičního cvičení:

Cílem kondičního cvičení je rozvoj rychlostní, krátkodobé a střednědobé vytrvalosti specifickým způsobem s míčem. Cvičení je formou běhu s častými změnami směru a rozvoji běžecké obratnosti, které jsou doplněny o přihrávky a naražení o spoluhráče na vrcholech hvězdice.

 

formanek_kvetinova_ruzice_s_micem_2

 

Organizace kondičního cvičení:

- herním prostorem je území mezi velkými vápny
- ve středovém kruhu, na jeho obvodu je rovnoměrně rozestaveno šest kuželů
- dva jsou postaveny v průsečících půlící čáry a středového kruhu
- zbývající čtyři pak se stejnými rozestupy po obvodu, na každé straně dva
- dalších šest kuželů je rozestaveno na obvodu prostoru cvičení:
(a) dva jsou na průsečíků půlící čáry a autové čáry
(b) čtyři kužely jsou postaveny v rozích velkého vápna
- cvičení je určeno pro:
(a) aktivně pracující trojici hráčů
(b) šestici nahrávačů na vrchlech paprsků
- hráči jsou před cvičení rozestaveni u středových kuželů
- tak, aby vždy po levé i pravé ruce měli volný kužel

 

Popis kondičního cvičení:

- hráči cvičení zahajují současně
- cvičení zahajují hráči na vrchlech paprskůů, kteří přihrávají na hráče ve středu
- hráči ve středu prvním dotykem vrací míče zpět
- následnš vybíhají tak, aby oběhli kužela nahrávače, který je prodloužením pomyslného paprku hvězdice
- po oběhnutí obíhají kužel, od kterého startovali
- následně obíhají, ve směru hodinových ručiček, další kužel ve středu po pravé ruce
- poté následuje další výměna přihrávek mezi hráčem a nahrávačem
- pak opět směřují ke vzdálenějšímu kuželu, který obíhají a vrací ke kuželu ve středu
- hráči obíhají všech šest paprsků a vrací se ke svému startovnímu kuželu
- délka běhu je 350-400 metrů
- přijmou 6 přihrávek a 6 přihrávek dají

 

Varianty:

- cvičení je možné využít v individuálním tréninku, i pro jendoho hráče
- lze upravit velikost vytrvalostní hvězdice (délky jednotlivých paprsků)

 

Pomůcky:

- 12x meta (klobouček, kuželka)
- rozlišovací trika

 

TIP REDAKCE