KONDICE  Prvním článkem letošního roku bylo herně-kondiční cvičení s názvem Kondiční tandem na polovině, který navazoval na přehled kondičních cvičení z podzimní části sezóny.
 
Cvičení Opakovaný vytrvalostní tandem se zakončením v sobě vyváženě kombinuje rozvoj herní a kondiční složky. Rozvoj kondice probíhá pomocí dlouhých tandemových náběhů, herní složku rozvíjíme pomocí přihrávek, vedení míče, centrovaných míčů a zakončení akce.
 
Cvičení je určeno pro věkovou kategorii mladších a starších žáků, dorostenců a dospělých. Herním prostorem je polovina hrací plochy.
 
 
Cíl kondičního cvičení:
 
Cílem kondičního cvičení je rozvoj rychlostní vytrvalosti pomocí běžných herních činností jako přihrávání, výběr místa, tandemový náběh, krátké a intenzivní vedení míče, centrování a zakončení akce po centru z boku hrací plochy. Po zakončení akce po hráčích požadujeme intenzivním během návrat do pozice, kde bylo cvičení zahájeno.  
 
 
Organizace kondičního cvičení:
 
- herním prostorem je polovina hrací plochy
- na brankové čáře je postavena branka
- na půlící čáře jsou vyznačeny čtyři pozice (A-D)
- pozice mají mezi sebou rovnoměrné rozestupy
- cvičení je určeno pro:
(a) 4 (8,12) hráčů do pole
(b) 1-2 brankáře
- hráči do pole jsou rozestavení jednotlivě na pozicích
- brankář chytá v brance
- hráč (A) má míč
 
 
Popis kondičního cvičení:
 
- hráč (D) se rozbíhá do středu hrací plochy
- ve stejný okamžik hráč (A) přihrává na hráče (D)
- hráč (A) se rozbíhá do největšího tandemového náběhu, do pravého křídla
- po vyběhnutí hráče (D) se rozbíhá i hráč (C) a (B)
- oba dva do tandemového náběhu 
- hráč (D) míč přijme a krátce ho vede do středu
- následně přihrává na hráče (C), po odehrání nabíhá do zakončení
- hráč (C) míč přijme a vede ho do středu pole
- poté přihrává na do tandemu nabíhajícího hráče (B), poté nabíhá do zakončení
- hráč (B) přijímá míč a vede ho do středu
- po krátkém vedení míče přihrává na hráče (A)
- po přihrávce nabíhá do vápna
- hráč (A) míč navádí do pokutového vápna
- a adresným centrem hledá spoluhráče (C) a (D)
- po zakončení se hráči intenzivním během vrací do výchozích pozic
- hráči se posouvají vždy o jednu pozici
 
Varianty:
 
- výchozí pozice nemají rovnoměrné rozestupy
- výchozí pozice jsou ve větší/menší hloubce hřiště
- cvičení je zahájeno výhozem/výkopem brankáře
- v pokutovém území je (1,2) bránící hráči
- další varianty jsou ve video ukázce na YouTube
 
Pomůcky:
 
- 1x branka
- 8x míč
- 4x mety (kužely, kloboučky)
- případně rozlišovací trika
 
 TIP REDAKCE