Rychlostně-vytrvalostní schopnosti hráčů jsou vedle vytrvalosti, rychlosti, síly, obratnosti a koordinace základem fotbalového herního a kondičního výkonu. Při koncipování ryhlostně-vytrvalostního tréninku ve fotbale je třeba vycházet ze zatížení se kterým se hráč setkává v průběhu utkání. Zatížení hráče v průběhu zápasu má střídavý charakter.

Typické pro hráče fotbale jsou krátké intezivní úseky běhu, přihrávek a vedení míče v délce 1-10 vteřin, které se střídají s různě dlouhými úseky chůze a mírného běhu. Důležitým úkolem rychlostně-vytrvalostních schopností je co nejlépe rozvinout zotavovací schopnost organismu, která je využívána v průběhu celé hry při střídavém zatížení. Rozvoj rychlostní vytrvalosti může být součástí individuálního, skupinového tak týmového tréninku.

Fotbal je z hlediska tělesného zatížení charakterizován modelem střídavého zatížení, ve kterém se střídají intervaly krátkodobého zatížení maximální intenzity s intervaly nižší nebo minimální intenzity, které mají zotavný charakter.

 

Tipy na kondiční cvičení zaměřené na rychlostní-vytrvalost:Cíl kondičních cvičení:

Cílem rychlostně-vytrvalostního tréninku ve fotbale je rozvíjet nebo udržovat schopnost hráčů provádět výkon, respektive intenzivní běh v časovém intervalu 10-45 vteřin. Rychlostní vytrvalost je metabolicky zajišťována anaerobní kapacitou. 

V důsledku rozvoje rychlostní vytrvalosti dochází k oddálení poklesu intenzity provádění a rozvoji schopnosti pracovt delší dobu v anaerobní zóně. Organismus je také připraven a schopen lépe se zotavovat po činnostech ve vysokých intenzitách. Současně s rozvojem anaerobní kapacity dochází k rozvoji aerobní kapacity (fotbalová vytrvalost bez míče)      

 

1) Schody

Délka: 90 metrů
Interval zatížení: 20 vteřin
Interval odpočinku: 40 vteřin (krátký), 60 vteřin (střední)
Počet opakování: 4-10x
Počet sérií: 2-4
Odpočinek mezi sériemi: 2-3 minuty
Počet úseků: 10
(a) Sprint (90-100%): 4x (35 metrů)
(b) Submaximální běh (70-80%): 0x 
(c) Výklus (50%): 4x (25 metrů)
(d) Chůze (20%): 2x (30 metrů)

 


2) Motýlek

Délka: 120 metrů
Interval zatížení: 25 vteřin
Interval odpočinku: 50 vteřin (krátký), 75 vteřin (střední)
Počet opakování: 4-10x
Počet sérií: 2-4
Odpočinek mezi sériemi: 2-3 minuty
Počet úseků: 10
(a) Sprint (90-100%): 4x (20 metrů)
(b) Submaximální běh (70-80%): 0x 
(c) Výklus (50%): 6x (70 metrů)
(d) Chůze (20%): 2x (30 metrů)

 


3) Rostoucí pyramida

Délka: 295 metrů
Interval zatížení: 50-55 vteřin
Interval odpočinku: 2 minuty (krátký), 3 minuty (střední)
Počet opakování: 2-8x
Počet sérií: 2-3
Odpočinek mezi sériemi: 3-4 minuty
Počet úseků: 12
(a) Sprint (90-100%): 2x (54 metrů)
(b) Submaximální běh (70-80%): 2x (42 metrů) 
(c) Výklus (50%): 4x (96 metrů)
(d) Chůze (20%): 4x (100 metrů)

 


4) Vnořené čtverce

Délka: 140 metrů
Interval zatížení: 20-30 vteřin
Interval odpočinku: 55 vteřin (krátký), 90 vteřin (střední)
Počet opakování: 2-8x
Počet sérií: 2-3
Odpočinek mezi sériemi: 1-3 minuty
Počet úseků: 12
(a) Sprint (90-100%): 4x (20 metrů)
(b) Submaximální běh (70-80%): 2x (50 metrů) 
(c) Výklus (50%): 4x (20 metrů)
(d) Chůze (20%): 2x (50 metrů)

 


5) Pohoří

Délka: 180 metrů
Interval zatížení: 30-35 vteřin
Interval odpočinku: 1 minuta (krátký), 90 vteřin (střední)
Počet opakování: 2-10x
Počet sérií: 2-3
Odpočinek mezi sériemi: 1-3 minuty
Počet úseků: 11
(a) Sprint (90-100%): 3x (48 metrů)
(b) Submaximální běh (70-80%): 2x (32 metrů) 
(c) Výklus (50%): 4x (48 metrů)
(d) Chůze (20%): 2x (52 metrů)

 


TIP REDAKCE