Herně-kondičním cvičením, jejichž cílem je obnova a rozvoj kondičních, především pak rychlostně-vytrvalostních, schopností s míčem, kdy invazivnímu běžeckému zatížení předchází herní specifická činnost jsme se věnovali v cvičeních Velmi intenzivní fotbalová kombinace, ve kterém jde o kombinaci intenzivního běhu s míčem i bez něj a herní složky v podobě přihrávek, naražení, obhození a přijmutí míče, rozvíjet rychlostně-vytrvalostní schopnosti nebo Herní vytrvalost s kombinací, ve kterém hráči pravidelně střídají herní zatížení a zatížení běžecké, kombinované navíc s orientací v prostoru a obratností.

Cvičení pojmenované Přihraj a vysprintuj v kruhu je cvičením zaměřeným na rozvoj rychlostní vytrvalostí herní formou, které je vhodné zařadit do tréninku v přípravných obdobích (letní/zimní), kdy má trénér obvykle k dispozici větší počet hráčů. Každý hráč se v jednotlivé akci zaměřuje na přihrávku, vedení míče nebo provedení naražení, aby poté změnil směr běhu a maximální intenzitou  doběhl na pozici hráče, kterému přihrával.  


Cvičení je určeno pro 12 hráčů, ale je možné počet zapojených hráčů zmenšit i zvětšit. Podle počtu zapojených hráčů jsou v cvičení 2, 3 nebo 4 míče. Cvičení ma několik variant, některé jsou zaměřené spíše kondičně, u dalších akcentujeme herní složku.  

 

Chceš podpořit www.trenink.comOdebírej kanál YouTube

  
Tipy na rozvoj kondice s míčem:

 


Cíl herně-kondičního cvičení:

Cílem herně-kodičního cvičení je rozvoj rychlostní vytrvalosti intervalovou metodou, kdy intenzivnímu běžeckému úseků, se změnami směru běhu, předchází činnost hráče s míčem, který míč vede, přihrává nebo si naráží se spoluhráčem. V průběhu cvičení po hráčích požadujeme, aby po kvalitně a technicky správně provedené herní části jednotlivé akce, běžeckou část provedli s maximálním úsilím a intenzitou.   

 


Organizace herně-kondičního cvičení:

- herním prostorem cvičení je kruh
- poloměr kruhu je 15 metrů
- na obvodu kruhu je pravidelně rozmístěno 12 pozic
- cvičení je určeno pro 12 hráčů (A-K)
- hráči stojí po jednom u každé z met, na obvodu herního prostoru 
- hráči (B), (F) a (I) mají u nohy míč

 

 

Popis herně-kondičního cvičení:

- cvičení současně zahajují hráči s míčem (B, F, I)
- přihrávají míč libovolnému hráči na obvodu:
(a) který nemá v držení míč
(b) nestojí vlevo nebo vpravo vedle nich
- po přesné přihrávce hráč vyráží 
- nejkratší cestou, po obvodu kruhu sprintuje na pozici hráče, kterému přihrál
- cvičení se opakuje

 


Trenérské poznámky:

- interval zatížení se pohybuje v rozmezí 5-15 vteřin
- poměr intervalu zatížení a odpočinku je 1:3
- cvičení je možné provádět:
(a) na časový interval (60, 90, 120 sekund)
(b) počet přihrávek
- při počtu hráčů:
(a) nižším jak 10 by hráči měli mít pouze 2 míče
(b) vyšším jak 16 by hráči měli pracovat se 4 míči

 


Tipy na cvičení zaměřené na rozvoj vytrvalosti bez míče:


Varianty:

- je možné upravit:
(a) velikost herního kruhového prostoru (zvětšit/zmenšit)
(b) rozestavení pozic a obvodu nemusí být rovnoměrné
(c) tvar herního prostoru na elipsu
(d) počet pozic a hráčů, kteří jsou zapojení do cvičení (zvětšit/zmenšit)
- hráči míč vedou a přihrávají "slabší" nohou


Pomůcky:

- 12x meta
- 3x míč
- případně rozlišovací trika

 

TIP REDAKCE