SERIÁL  Čtyřdílný seriál rychlostně-kondiční seriál je zaměřenýna rozvoj startovní a sprinterské rychlosti, všechna cvičení jsou organizačně nenáročná, lze je provádět na malém prostoru a hráči je mohou variantně provádět s míčem.
 
Do všech cvičení je možné zařazovat koordinační a obratnostní prvky, podobně jako tomu bylo v cvičení Rychlostní souboj 1:1 ve čtverci, kde se hráči musí opakované vyrovnat se soubojovými situacemi tělo na tělo. 
 
První díl seriálu v sobě kombinuje prudké vyražení vpřed, návrat do původní pozice a opaoané prudké vyražení k poslednímu vrcholu trojúhelníku a sprinterský úsek ke koncovému kuželu.
 
 
Startovní rychlost v trojúhelníku (2.část)
U hráčů v druhé části seriálu rozvíjíme schopnost reagovat na podněty, rychle vyrazit, změnit směr běhu po běžeckém úseku a vyrovnat se v průběhu cvičení s přítomností soupeře.
 
 
Startovní rychlost v trojúhelníku (3.část)
Hráči v cvičení střídají krátké, intenzivní běžecké úseky, časté změny směru a oběhnutí dvou vrcholů trojúhelníků. Cvičení klade velký důraz na koordinační a obratnostní dovednosti a následný delší sprint. 
 
 
Startovní rychlost v trojúhelníku (4.část)
Cílem čtvrté části seriálu je rozvíjíet u hráčů schopnost rychle reagovat, energicky vyrazit a měnit směr běhu po krátkém běžeckém úseku a to opakovně. Rychlostně-kondiční cvičení je zaměřeno na rozvoj startovní a sprinterské rychlosti.
 
 
 TIP REDAKCE 
Přihraj a vyraž bez míče (2.část)