Pro úvodní část a rozcvičení v tréninku jsme na www.trenink.com publikovali celou řadu cvičení, za připomenutí určitě stojí Odpoutání se od soupeře při rozcvičení, které je inspirováno tréninkem FC Schalke 04 nebo Předzápasové rozcvičení jednoduchou kombinací, které je inspirováno předzápasovým rozcvičením Tottenham Hotspur FC, účastníka anglické Premier league

Pohybová hra Skupinová honička pro trojici hráčů je alternativou a možnou modifikací k pohybové hře Štafetová honička ve čtverci. Obě hry na svém tréninku používá trenér Vít Caudr, v současné době - mimo jiné - trenér věkové kategorie U15 v FK Meteor Praha VIII a organizátor letního fotbalového kempu, který cvičení natočil v rámci projektu Natoč cvičení na svém tréninku!, což může kterýkoliv náš čtenář.

 

Tipy na cvičení pro úvodní část tréninku:


Cíl pohybové hry:

Cílem pohybové hry připravit hráče v úvodní části tréninku při rozcvičení na zatížení v hlavní části tréninku. V pohybové hře je cílem je rozvíjet u hráčů, soutěživou a zábavnou formou, schopnost rychle se rozhodovat, předvídat pohyb pohyb svých spoluhráčů i protihráčů, měnit směr pohybu a regovat na herní situaci.  Vedle toho pomáhá u hráčů rozvíjet schopnost soustředění, pozornost a správnou orientaci v čase a prostoru. Navíc u hráčů rozvíjí týmovost a schopnost spolupráce ve trojici.

 

 

 

Organizace pohybové hry:

- herním prostorem cvičení je čtverec
- rozměry čtverce jsou 12x12 metrů
- rohy herního prostoru jsou vyznačeny pomocí čtyř kuželů
- rohy herního prostoru jsou "domečky" pro chytající hráče
- cvičení je určeni pro 9 hráčů:
(a) červení chytači (A-C)
(b) modří chytaní 
- chytači stojí u jednoho ze čtyř rohů herního prostoru
- ostatní rohy herního prostoru jsou volné
- chytaní hráči stojí libovolně uvnitř herního prostoru
- obvykle co nejdále od trojice chytačů 

 


Popis pohybové hry:

- cvičení zahajují, na pokyn trenéra, všichni tři chytači (A-C) najednou
- vyráží dovnitř herního prostoru
- libovolný z chytačů (A-C) se pokouší chytit libovolného hráčů uvnitř herního prostoru
- poté stejného hráče musí chytit druhý i třetí chytač
- poté co jednoho a toho samého hráče chytí všichni tři chytači, tak trenér počítá jeden bod
- cvičení se opakuje
- délka intervalu zatížení je 60 vteřin
- trenér nahlas počítá počet trojdoteků za časový interval 60 vteřin
- po intervalu zatížení následuje interval odpočinku, poté se mění trojice chytačů
- v případě, že chytaný hráč se dostane mimo herní prostor, tak trenér počíta dotek

 


Tipy na cvičení od trenéra Víta Caudra:

 

Varianty:

- je možné upravit:
(a) velikost herního prostoru (zvětšit/zmenšit)
(b) počet hráčů, kteří během intervalu chytají spoluhráče (2 nebo 4)
(c) tvar prostoru cvičení na obdélník nebo kruh
- hráči mohou cvičení provádět s míčem u nohy:
(a) pouze ti kdo chytají spoluhráče
(b) pouze ti kteří jsou chytání
(c) jak chytaní, tak chytači  
- chytači zahajují cvičení každý ve svém rohu herního prostoru
- po chycení musí chytač oběhnout jeden z rohů herního prostoru 
- trenér stanoví počet doteků a měří čas, za který to hráči zvládnou
- ukázka cvičení natočená na tréninku je ve videoukázce na YouTube

 

Pomůcky:

- 4x kužel
- 3x rozlišovací triko
- případně míče pro každého hráče

 

TIP REDAKCE