Image Jeden z posledních týdnu podzimních mistrovských soutěží zahájí tradičně editor trenérského portálu trenink.com a trenér Jiří Formánek, který si pro čtenáře připravil zábavnou pohybovou hru vycházející z klasické "honičky" a rozšíří tak nabídku pohybových her například od Moniky Polákové.

Název dnešní pohybové hry je Honička ve 2 čtvercích 2:2 s předáváním, vedle přípravy organismu hráčů na hlavní zatížení je cílem vybudovat u hráčů schopnost spolupracovat v těžkých herních situacích, přizpůsobit se tlaku který v herních situacích nastává, efektivně komunikovat a naučit se předvídat vývoj akce.

Cvičení obvykle zařazujeme před hlavní část tréninkové jednotky, bez míče tuto hru zvládnou i nejmenší fotbalisté. Doporučuji však ji občas doplňovat o míč pro všechny hráče.


Cíl pohybové hry:

Cílem pohybové hry je v závěru průpravné části tréninkové jednotky připravit organismus hráčů na zatížení v hlavní části tréninkové jednotky, budovat u hráčů týmové pojetí hry, naučit hráče efektivně komunikovat v proměnlivých herních podmínkách, předvídat vývoj situace a následně podle toho reagovat.

 Popis pohybové hry:

- herním prostorem je čtverec
- velikost většího čtverce je závislá na počtu hráčů
- doporučený počet hráčů je 12
- doporučená velikost vnějšího čtverce je 25x25 metrů
- vnitřní čtverec má rozměry přibližně 20x20 metrů
- v rozích vnitřního čtverce stojí vždy dva hráči
- ve středu vnitřního čtverce stojí:
(a) dva hráči spolupracující s těmi na obvodu
(b) dva hráči (X,Y) kteří se snaží dohonit libovolného žlutého hráče
- snahou hráčů (X,Y) je dotknout se libovolného žlutého hráče
- dvou hráčů stojících v každém rohu se hráči (X,Y) nemohou dotknout
- poměr hráčů na hrací ploše je vždy 2:2
- všichni hráči se pohybují v celém prostoru vnějšího čtverce
- po dotyku hráče u mety startuje vždy do dalšího souboje ten druhý stojící u mety
- akce startuje na pokyn trenéra
- maximální délka intervalu pro dvojic hráčů ve středu pole je:
(a) 30 vteřin
(b) 45 vteřin
(c) 60 vteřin
- při překročení tohoto limitu trenér akci zastaví a vymění dvojici

Varianty:

- je možné manipulovat s velikostí herního prostoru:
(a) zvětšit herní prostor
(b) zmenšit herní prostor
- všichni hráči pracují s míčem
- pokud hráči pracují s míčem, tak pouze "slabší" nohou
- uvnitř malého čtverce mohou začínat hráči v situaci:
(a) 1:1 (při menším počtu hráčů - 10)
(b) 3:3 (při větším počtu hráčů - 14)

Pomůcky:

- 8x mety (kuželky, kloboučky)
- 2x rozlišovací trika


TIP REDAKCE