SERIÁL  Třetí část seriálu s názvem Souboj zády k sobě kombinuje jak herní, tak kondiční složku herního výkonu, do které je zapojena trojice hráčů na každé straně. Herní složka je reprezentována variabilní herní situací tři na tři, kondiční složka klade důraz na koordinaci, herní obratnost a rychlost. Podobně jako v cvičení Přihraj a vyraž bez míče
 
Herně-kondiční cvičení je určeno pro žákovské a dorostenecké kategorie stejně jako v případě cvičení Situace 3:3 s výběrem místa. V průběhu cvičení dbáme na maximální intenzitu provádění jak od útočících, tak od obránců.
 
Cíl herně-kondičního cvičení:
 
Cílem cvičení je naučit hráče reagovat na variabilní herní situaci, která nástává v situaci, kdy mezi dvojici hráče stojící zády k sobě spadne míč na zem. Hráči musí reagovat, pokusit se získat míč a následně vyřešit herní situaci tři na tři, s možností zakončit do dvou branek. Bránící hráči mají za cíl zabránit vstřelení branky a pokusit se o konstruktivní odebrání míče s následným přechodem do útočné fáze a zakončení. 
 
 
Organizace herně-kondičního cvičení:
 
- herním prostorem je obdélník
- rozměry herního prostoru jsou 25x20 metrů
- na delších stranách jsou v rozích postaveny 4 branky
- branky jsou postaveny ze zapichovacích tyčí
- každý tým má branky na jedné straně 
- velikost branky je 2 metry
- cvičení je určeno pro 6-18 hráčů do pole
- aktivně se cvičení účastní dvě trojice (6 hráčů)
- dvojice soupeřů stojí v těžišti herního prostoru 
- kde stojí zády k sobě
- mezi hráči, v úrovni zad nebo beder je míč
- který hráči drží mezi sebou  
- druhá dvojice hráčů stojí na brankové čáře mezi brankami
- třetí dvojice hráčů tojí uprostřed boční autové čáry 
- každý na své straně
 
Popis herně-kondičního cvičení:
 
- cvičení zahajuje trenér pokynem (písknutí, tleskutí)
- středová dvojice hráčů se otáčí směrem k sobě
- míč, který byl mezi nimi padá na zem
- snahou středových hráčů je získat míč pod svou kontrolu
- po pokynu startují i hráči z brankových a autových čar
- v případě zisku míče se trojice hráčů s míčem snaží docílit vstřelení branky
- bránící hráči se pokouší o konstruktivní odebrání míče
- a zakončení vlastní akce
- maximální délka jednotlivé akce je 30 vteřin
- v průběhu cvičení je třeba dodržet interval zatížení a interval odpočinku 
 
Varianty:
 
- lze libovolně upravit velikost (zmenšit/zvětšit) herního prostoru
- lze upravit velikost branek
- je možné upravit délku časového limitu
- branku je možné vstřelit do libovolné branky
 
Pomůcky:
 
- 6x míč
- 4x mety (kloboučky, kužely)
- rozlišovací trika (2 barvy)
- 8x zapichovací tyče (2 barvy) 
 
 TIP REDAKCE