3D ANIMACE  Jakým způsobem úspěšně vyřešit situaci dva na jednoho jsme se na stránkách www.trenink.com, věnovali v cvičeních 2:1 před pokutovým územím nebo Naraž si a vyřeš situaci 2:1 (2.část).
 
První díl seriálu Kondiční souboj 2:1 v pokutovém území v sobě kombinuje nácvik herní situace dva na jednoho a rozvoj kondice herní formou, navíc je zaměřeno také na nácvik zakončení této početně výhodné situace. 
 
Cíl herně-kondičního cvičení:
 
Cílem cvičení je rozvoj kondiční složky výkonu herní formou v podobě řešení herní situace dva na jednoho v prostotu okolo a uvnitř pokutového území. Soubojové situaci předchází delší přihráávky a delší běžecký náběh jednoho z útočících hráčů. Zakončující hráč se musí následně zapojit do bránění následující situace. 
 
 
Organizace herně-kondičního cvičení:
 
- herním prostorem je pokutové území a jeho okolí
- na brankové čáře je postavena branka
- v rozích pokutového území jsou postaveny kužely
- pátý kužel stojí na značce pokutového kopu
- v rozích na brankové čáře stojí vždy dva hráči
- všichni mají k dispozici míč
- u vzdálenějších rohů stojí vždy jeden hráč
- na pozici pokutového území stojí bránící hráč
- brankář chytá v brance  
- cvičení je určeno minimálně pro:
(a) 6 hráčů do pole
(b) 1 brankáře
 
 
Popis herně-kondičního cvičení:
 
- cvičení zahajuje hráč s míčem vlevo od branky
- přihrává na hráče, který stojí před ním v rohu pokutového území
- okamžitě po přihrávce hráč běží za míčem
- a má za úkol oběhnout kužel
- druhý hráč míč přijme 
- vokamžiku přijmutí míče startuje bránící hráč
- na brání útočícímuhráči v zakončení
- hráč s míčem ho navádí směrem k brance
- rozehrávající hráč po oběhnutí kuželu nabíhá do prostoru
- a vytváří situaci dva na jednoho
- jeden z útočících hráčů akci zakončuje
- hráč který zakončoval mění roli na bránícího hráče
- útočník, který nezakončoval se vrací k volnému kuželu
- hráč, který bránil, přebíhá dosvého zástupu
- cvičení se opakuje z druhé strany
- začíná okamžitě po skončení předchozí akce
 
Varianty:
 
- cvičení je zahájeno autovým vhazováním
- cvičení zahajuje výhozem brankář 
- je možné upravit postavení kuželů
 
Pomůcky:
 
- 1x branka (velká)
- 5x kužely (mety, kloboučky)
- 6x míč
- rozlišovací trika (2 barvy)
 
 TIP REDAKCE