KONDICE  Na stránkách www.trenink.com jsme publikovali celou řadu cvičení vhodných pro rozvoj kondice v cvičeních, ve kterých hráči pracují s míčem. Mimo vaši pozornost by neměl zůstat seriál Skotské běhy s míčem nebo cvičení Kondiční písmeno W ve kterém je akcentována obratnost a časté změny směru.
 
Cvičení pro trojici hráčů s názvem Kondiční naražení ve středním pásmu herní formou rozvíjí rychlostní a krátkodobou vytrvalost. Po hráčích požadujeme dobré technické provedení naražení míče a intenzivní běh do další pozice. Narážející hráč musí načasovat přihrávky. 
 
Cíl kondičního cvičení:
 
Cílem cvičení je rozvoj kondice herní formou za pomoci naražení míče a následném intenzivního pohybu okolo mety. Narážející hráč se musí soustředit na správné načasování přihrávky na nabíhající hráče. Nabíhající hráči po přihrávce vyráží maximální intenzitou okolo kuželů na vnější straně herního prostoru.   
 
 
Organizace kondičního cvičení:
 
- herním prostorem je obdélník
- obdélník má rozměry 12x50 metrů
- na levé delší straně herního prostoru je rozestavěno šest kuželů
- rozestupy mezi kužely jsou stejné
- na pravé delší straně herního prostoru je pouze začáteční a koncový kužel
- v ose herního prostoru je rozestavěno pět kuželů
- rozestupy kuželů jsou stejné
- cvičení je určeno pro tři hráče do pole
- hráč (A) s míčem stojí u pravého dolního rohu
- hráči (B) a (C) stojí u levého dolního kuželu
 
 
 
Popis kondičního cvičení:
 
- hráč (B) běží před první středový kužel
- hráč (A) přihrává před první středový kužel na hráče (B)
- hráč (A) se po přihrávce rozbíhá vpřed
- hráč (B) míč naráží prvním dotykem na rozehrávajíccího hráče (A)
- hráč (B) po přihrávce obíhá druhý kužel na boční straně
- a běží před třetí středový kužel
- hráč (C) se rozbíhá před druhý středový kužel
- hráč (A) přihrává na hráče (C)
- hráč (C) míč opět prvním dotykem vrací na rozběhnutého hráče (A)
- hráč (C) po přihrávce obíhá třetí kužel na boční straně
- a běží před čtvrtý středový kužel
- cvičení se opakuje
 
Varianty:
 
- je možné upravit velikost herního prostoru
- je možné upravit počet středových kuželů
- hráči cvičení provádí "slabší" nohou
- další varianty cvičení jsou ve video ukázce na YouTube
 
Pomůcky:
 
- 13x meta (kužel, klobouček)
- 1x míč
- případně rozlišovací trika
 
 TIP REDAKCE 
Kondiční vedení míče s trojúhelníkem