Standardní situace

Image Trenér a autor Josef Vrážel na stránkách web magazínu českých a slovenských fotbalových trenérů trenink.com do dnešního dne uveřejnil jedenáct [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] dílů svého seriálu Kondice s míčem, dnes přináší poslední cvičení a dovršuje tak jejich počet na celý tucet.

"Cvičení si opět bere za cíl rozvíjet kondiční schopnosti pomocí herně zápasových situací, kdy rozvoj kondice jde ruku v ruce s rozvojem míčové techniky. Zde je si však třeba uvědomit, že musí být dodržena určitá posloupnost. Nejprve je potřeba vybudovat u hráčů základní techniku a teprve poté zvyšovat rychlost provedení. Je známo, že s rychlostí klesá přesnost provedení, říká trenér Josef Vrážel.

Cvičení zařazujeme zpravidla do hlavní části tréninkové jednotky. Je určeno pro všechny věkové kategorie od žáků, ale zde je podmínkou zařazení více hráčů, protože ve trojicích je rozvíjena rychlostní vytrvalost, což se pro tuto věkovou kategorii nedoporučuje. Upozorňujeme na důležitost důsledného naplánování IZ a IO (počet hráčů zapojených do cvičení).

Image V předminulém týdnu publikoval trenér a autor Josef Vrážel na stránkách web magazínu českých a slovenských fotbalových trenérů trenink.com premiérový desátý díl [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] svého seriálu Kondice s míčem. Z těchto cvičení doporučuje autor sestavit specifický kruhový trénink s míčem.

I toto cvičení si opět bere za cíl rozvíjet kondiční schopnosti pomocí herně zápasových situací, kdy rozvoj kondice jde ruku v ruce s rozvojem míčové techniky. Upozorňujeme na důležitost důsledného naplánování IZ a IO (počet hráčů zapojených do cvičení). K tomu doporučujeme dříve zveřejněný článek Kondiční trénink: Manipulace se zatížením.

Cvičení zařazujeme zpravidla do hlavní části tréninkové jednotky. Je určeno pro všechny věkové kategorie od žáků, ale zde je podmínkou zařazení více hráčů, protože ve trojicích je rozvíjena rychlostní vytrvalost, což se pro tuto věkovou kategorii nedoporučuje.

Image Autor a trenér Josef Vrážel uveřejnil na stránkách web magazínu českých a slovenských fotbalových trenérů trenink.com již devět dílů [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] svého seriálu Kondice s míčem, ze kterých autor doporučuje sestavit specifický kruhový trénink s míčem.

"Velmi důležité pro běžecký trénink fotbalu, je spojování rychlostně koordinačních schopností s ovládáním míče, což vyžaduje od hráčů maximální koncentraci," říká trenér Josef Vrážel a dodává: "To bylo dříve podrobně popsáno v mých článcích věnujících se rozvoji rychlostních schopností."

Cvičení zařazujeme zpravidla do hlavní části tréninkové jednotky. Je vhodné již od kategorie starších žáků. Je však třeba dbát na dodržování intervalů zatížení a intervalů odpočinku.

Image Autor trenérského portálu trenink.com a trenér Jakuba Havránka, který se naposledy kondiční problematice na těchto stránkách věnoval v článku Rozvoj herní kondice na celém hřišti , se dnes zaměřil na rozvoj energetického systému ATP-CP specifickou formou, v cvičení s důrazem na zakončení.

Druhýl díl navazuje na svého předchůdce, má také stejný název Spolupráce dvou hráčů s rozvojem ATP-CP systému, cílem kondičního cvičení je spolupráce dvojice hráčů při kombinaci "přihraj a běž", správné načasování náběhu a výběru místa do pokutového území, přesný centr na nabíhajícího hráče a samotné zakončení, to vše při rozvoji ATP-CP.

Cvičení zařazujeme do hlavní části tréninkové jednotky, obvykle v hlavním období. Cvičení zvládnou již žákovské týmy, většinou je však určeno pro dorostenecká mužstva.

Image Nový dvoudílný seriál autora trenérského portálu trenink.com a trenéra Jakuba Havránka, který se naposledy kondiční problematice věnoval v článku Rozvoj herní kondice na celém hřišti , je zaměřený na rozvoj energetického systému ATP-CP specifickou formou.

První část ze dvou nese název Spolupráce dvou hráčů s rozvojem ATP-CP systému, cílem kondičního cvičení je spolupráce dvojice hráčů při kombinaci "přihraj a běž", správné načasování náběhu a výběru místa do pokutového území, přesný centr na nabíhajícího hráče a samotné zakončení, to vše při rozvoji ATP-CP.

Cvičení zařazujeme do hlavní části tréninkové jednotky, obvykle v hlavním období. Cvičení zvládnou již žákovské týmy, většinou je však určeno pro dorostenecká mužstva.

Image V průběhu několika předcházejících měsíců vyšlo na stránkách fotbalového trenérského portálu trenink.com sedm [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] dílů seriálu Kondice s míčem autora a trenéra Josefa Vrážela, který z publikovaných cvičení doporučuje sestavit specifický kruhový trénink s míčem.

"Velmi důležité pro běžecký trénink fotbalu, je spojování rychlostně koordinačních schopností s ovládáním míče, což vyžaduje od hráčů maximální koncentraci," říká trenér Josef Vrážel a dodává: "To bylo dříve podrobně popsáno v mých článcích věnujících se rozvoji rychlostních schopností."

Cvičení zařazujeme zpravidla do hlavní části tréninkové jednotky. Je vhodné již od kategorie starších žáků. Je však třeba dbát na dodržování intervalů zatížení a intervalů odpočinku.

Image Dnešní příspěvek na stránkách trenréského portálu trenink.com trenéra a autora Jakuba Havránka se zaměřuje na rozvoj herní kondice hráčů, které je organizováno po celém hřišti formou kruhového tréninku, podobně jako tomu je u některých žřetězců cvičení.

Autor se ve svém článku zaměřil na nabírání kondičních schopností hráčů, ale v tomto případě specifickou (herní) formou, která je v převážné většině případů přijímána hráči pozitivněji než je tomu v případě nespecifické formy. Důraz je kladen na práci s míčem

Článek s názvem Rozvoj herní kondice na celém hřišti je určen jak mládežnickým věkovým kategoriím, tak i pro dospělé.

Image Trenér mládeže Miroslav Nemec, stále ještě nový autor web magazínu fotbalových trenérů trenink.com a především slovenský pedagog Univerzity Mateja Bela z Bánské Bystrice dnešním článkem zakončuje svůj čtyřdílný seriál. Prozatím na těchto stránkách vyšly tři díly - první , druhý a třetí ze seriálu Príklady pohybových hier pre detské kategórie vo futbale.

"V príspevku chcem prezentovať praktické príklady (zásobník) v praxi overených pohybových hier, ktoré som využíval ako tréner futbalových družstiev prípraviek a mladších žiakov vo veku 8 - 12 rokov," říká trenér Miroslav Nemec.

Vzápětí také dodává: "V prvej časti uvediem pohybové hry, ktoré zdôrazňujú rozvoj kondičných schopností a koordinačných schopností, v druhej pohybové hry na rozvoj herných zručností. Vzhľadom k rozsahu príspevku uvádzam len obmedzený počet hier, ktoré majú slúžiť skôr ako príklady."

Image Na začátku prázdnin vyšel na stránkách trenérského portálu trenink.com sedmý díl seriálu Kondice s míčem, kterému předcházelo šest [1] [2] [3] [4] [5] [6] úvodních dílů autora a trenéra Josefa Vrážela, který z publikovaných cvičení doporučuje sestavit kruhový trénink s míčem.

"Velmi důležité pro běžecký trénink fotbalu, je spojování rychlostně koordinačních schopností s ovládáním míče, což vyžaduje od hráčů maximální koncentraci," říká trenér Josef Vrážel a dodává: "To bylo dříve podrobně popsáno v mých článcích věnujících se rozvoji rychlostních schopností."

Cvičení zařazujeme zpravidla do hlavní části tréninkové jednotky. Je vhodné již od kategorie starších žáků. Je však třeba dbát na dodržování intervalů zatížení a intervalů odpočinku.