Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

Taktickým cvičením se zaměřením na poziční hru a dobré poziční postavení, včetně zamezení zahrání průnikové přihrávky jsme se věnovali v cvičení Rychlé přihrávky v trojúhelníku na 3 branky, které v sobě kombinuje pro hráče zajímavou a zábavnou práci s míčem společně s intervalovým zatížením jednoho bránícího hráče. Trojice hráčů, kteří jsou v trojúhelníkovém postavení, se rychlou kombinací pokouší vstřelit branku, bránící hráč má za úkol svým dobrým pozičním postavením tomu zabránit. 

Herně-kondiční cvičení má název Vykrývání prostoru v trojúhelníku, zaměřeno je na nácvik vykrývání prostoru u bránících hráčů a jejich schopnost anticipovat další vývoj kombinace trojice protihráčů. Snahou trenéra by mělo být naučit bránícího hráče vykrývat prostor za sebou, dobrým pozičním postavení zamezit zahrání kolmé průnikové přihrávky skrz středový trojúhelník. Cílem je naučit bránícího hráče efektivně se přesouvat do správného pozičního postavení.

Cvičení je určeno pro 4 hráče. Cvičení zařazujeme u mladších věkových kategorií přípravek a mladších žáků do hlavní části, kde akcentujeme především taktickou složku cvičení. U starších hráčů je možné cvičení zaměřit na kondiční složku a rozvoj herní-fotbalové rychlostní vytrvalosti

 

Chceš podpořit www.trenink.comOdebírej kanál YouTube

 

Tipy na herně-kondiční cvičení s míčem:

 


Cíl herního cvičení:

Cílem herně-kondičního cvičení je naučit bránícího hráče vykrývat pomocí efektivní poziční hře prostor za sebou, zamezit hráčům držícím míč zahrání průnikové/kolmé přihrávce do prostoru za záda obránce a vypěstovat u bránících hráčů dovednost efektivně se přesouvat a reagovat na kombinaci útočících hráčů. Cvičení rozvíjí předvídavost (anticipaci) vývoje kombinace, schopnost periferního vidění bránícího hráče a schopnosti rychle reagovat svým postavením na vývoj hry.

Cvičení může mít, v závislosti na délce intervalu zatížení, počtu opakování a intenzitě provádění i kondiční přesah. Cvičením je možné rozvíjet herní rychlostní vytrvalost.  

 


Organizace herního cvičení:

- herním prostorem cvičení je trojúhelník
- vrcholy velkého trojúhelníku jsou vyznačeny pomocí kuželů
- strana trojúhelníku má 12 metrů
- v těžišti velkého trojúhelníku je umístěn malý trojúhelník
- vrcholy malá trojúhelník jsou vyznačeny pomocí met
- strana malého trojúhelníku má 2 metry
- malý trojúhelník je o 45% stočený proti velkému trojúhelníku
- v osách stran velkého trojúhelníku jsou z kuželů postaveny průchozí branky
- průchozí branky jsou postaveny z kuželů
- šířka průchozí branky je 1,5 metru 
- průchozí branka je 3 metry od strany velkého trojúhelníku  
 - cvičení je určeno pro 4 hráče:
(a) 1 obránce (X) (hráč vykrývající prostor)
(b) 3 hráče (A-C) pokoušející se o průnikovou přihrávku
- jeden z hráčů na obvodu má míč
- další míče jsou rovnoměrně připraveny u vrcholů velkého trojúhelníku

 

 

Popis herního cvičení:

- hráči (A-C) na obvodu trojúhelníku kombinují
- hráči povinně kombinují na dva doteky 
- cílem je zahrát průnikovou přihrávku skrz středový trojúhelník 
- hráči na obvodu mají za úkol:
(a) přihrávat si míč, tak aby ho bránící hráč nezachytil
(b) připravit si pozici pro průnikovou přihrávku
(c) přihrát tak, aby míč prošel skrz malý středový trojúhelník
(d) při ztrátě míče napadat bránícího hráče, který získal míč
- přihrávka skrz středový trojúhelník může být prvním dotekem 
- bránící hráč má za úkol:
(a) vykrývat prostor, tak aby nedošlo k průnikové přihrávce
(b) aby přihrávka neprošla přes malý středový trojúhelník 
(c) pokusit se vystihnout přihrávku mezi hráči na obvodu
(d) při zisku míče zakončit do malé branky mimo plochu trojúhelníku

 

 

Trenérské poznámky:

- hráči se v bránění pravidelně střídají po jednom intervalu zatížení 
- doporučený interval:
(a) zatížení je 30 vteřin
(b) odpočinku je 90 vteřin
- doporučený počet opakování je 8-12x
- doporučený počet sérií je 1-2x 
- je třeba dbát poměru IZ:IO (1:3 nebo 1:4)

 

 

Tipy na herně-kondiční hry:


Varianty:

- je možné upravit velikost herního prostoru:
(a) zvětšit (jednodušší pro bránícího hráče)
(b) zmenšit (náročnější pro bránícího hráče)
- středový trojúhelník může být mimo těžiště velkého trojúhelníku
- malé branky mimo velkých trojúhelník:
(a) jsou mimo osu strany velkého trojúhelník
(b) v jiné vzdálenosti od strany velkého trojúhelníku
- hráči na obvodu mají stanovený jiný počet dotyků (1,3)
- i finální přihrávka musí být minimálně na 2 doteky
- obránce, který získá míč, musí míč přes malou branku provést

 

Pomůcky:

- 3x kužel (oranžový)
- 6x kužel (žlutý) nebo 3x malá branka
- 3x meta
- 10x míč
- 3+1 rozlišovací trika

 

TIP REDAKCE