Nácvik správného postavení a orietnace v prostoru byl jedním z cílů průpravné hry Poziční hra 6:6+6 v trojúhelníku, která je určena pro 18 hráčů, je naučit hráče hledat volné prostory v pozičním postavení soupeře a nabádat hráče týmu držícího míč k zahrávání průnikových přhrávek a to nikoliv do prostoru, ale svého spoluhráče.   

Jedna z modifikací baga s názvem Bago 4:1 se dvěma míči současně je určeno pro část tréninku, kdy jsou hráči rozdělení do skupin po 5 hráčích. Cílem je naučit hráče bez míče dobrému postavení v prostoru prot to, aby si vytvořil takovou pozici, abych se mohl pokust o přerušení kombinace a získání míče. Hráči s míčem maji situaci zkomplikovanou tím, že musí pracovat s více podněty, kdy současně musí udržet pod svou kontrolou dva míče.  


Cvičení zařazujeme především do průpravné nebo závěrečné části tréninkové jednotky, případně jako jako součást aktivního odpočinku. Lze užít i v rámci předzápasového tréninku nebo rozcvičení, ale to doporučujeme spíše pro zkušenější hráče.

 

Tipy na cvičení pro rozcvičení 5 hráčů:

 

Cíl herního cvičení:

Cílem cvičení je především zapracovat hráčský organismus na herní podmínky v úvodní části tréninkové jednotky, připravit hráče na řešení složitějších herních situací na malém prostoru, vybudovat u hráčů schopnost periférně sledovat dva míče a ostatní spoluhráče i protihráče. Důležitá je také schopnost předvídat vývoj situace a koordinovat (především komunikací mezi hráči) pohyb dvou míčů.

Zaměřujeme se na načasování přihrávek, techniku jejich provedení, návaznost kombinace, výběr místa a na anticipaci vývoje herní situace. U přihrávek si dáváme záležet na správném postavení těla, herní obratnosti a první dotek s míčem, který musí být maximálně precizní.  

 


Organizace herního cvičení:

- herním prostorem cvičení je čtverec
- čtverec o velikosti 7x7 metrů
- rohy herního prostoru jsou vyznačeny pomocí met
- cvičení probíhá vždy se dvěma míči naráz
- cvičení je určeno pro 5 hráčů do pole
- hráči jsou rozděleni v poměru 4:1
(a) 4 hráči (modří) na obvodu
(b) 1 hráč (červený) uvnitř herní prosto


Popis varianty "A" herního cvičení: 

- čtyři modří hráči se snaží přízemní kombinaci udržet míče na svých kopačkách
- modří hráči mají omezený počet doteků na dva doteky
- cílem je, aby hráči udrželi míč na svých kopačkách (10,12,15) nepřerušených přihrávek
- napadající hráč se snaží konstruktivně získat jeden z míčů
- pokud napadající hráč získá jeden z míčů dochází ke změně:
(a) výměna mezi hráčem který míč zachytil s tím co pokazil
(b) hráči se pravidelně střídají

 


Popis varianty "B" herního cvičení:

- ve středu obvodových stěn jsou postaveny malé přenosné branky 
- čtyři modří hráči se snaží přízemní kombinaci udržet míče na svých kopačkách
- modří hráči mají omezený počet doteků na dva doteky
- cílem je, aby hráči udrželi míč na svých kopačkách (10,12,15) nepřerušených přihrávek
- napadající hráč se snaží konstruktivně získat jeden z míčů
- pokud napadající hráč získá jeden z míčů, tak se pokouší navést míč a zakončit do jedné z branek
- pokud nezakončí, tak dále pokračuje uvnitř baga 
- pokud středový hráč vstřelí branku, tak dochází k výměně s hráčem, kterému zachytil přihrávku

 

 

Trenérské poznámky:

- maximální doba trvání jednoho intervalu je 45-60 vteřin
- zmenšováním prostoru dochází k časoprostorovému tlaku na hráče s míčem
 

Varianty:

- je možné upravit:
(a) velikost herního prostoru (zvětšit/zmenšit) 
(b) tvar herního prostoru (kruh/obdélník)
- hráči bago hrají pouze "slabší
- hráči mají omezený počet doteků na:
(a) jeden nebo tři doteky
(b) 1-2 doteky (zrychlující kombinace) - po jednom doteku mohou následovat dva  

 

Pomůcky:

- 4x mety (kužely, kloboučky)
- 5x míč
- rozlišovací triko

 

TIP REDAKCE