Herním cvičením zaměřeným na nácvik herních situací dva na dva, včetně zakončení jsme se věnovali v cvičeních Diamantové řešení situace 2:2, které si klade za cíl naučit hráče situaci dva na dva (2:2), kdy obránci nejsou pouze v čelním postavení, ale útočníci mají převahu dva na jednoho (2:1) a druhý obránce vytváří tlak na útočníky zezadu nebo Dva na dva s výběrem místa, které hráče vede k různým způsobům nácviku přijmutí míče zády k brance soupeře a následné spolupráce se spoluhráčem a kreativní přípravě střelecké pozice.  

Od hráčů v herním cvičení Zakonči a braň ve dvojicích vyžadujeme přímočarost a rychlost provedení vlastního protiútoku. Takové útočné činnosti totiž obvykle rozhodují důležitá utkání. U útočících i bránicích hráčů vyžadujme dohrávání herních situací až do úplného konce. V průběhu cvičení dbáme na schopnost hráčů přeorientovat se z útočné na ofenzivní činnost a schopnost prosadit se v situacích dva na dva (2:2).

Cvičení je určeno pro 8-16 hráčů a 2 brankáře a je vhodné pro žákovskou kategorii a starší hráče - dorostence a dospělé. Zařazujeme do hlavní části tréninkové jednotky. Cvičení je kondičně velmi náročné a je vhodné ho zařadit do tréninkových plánů v průběhu přípravných období (letní/zimní) jako herně-kondiční cvičení.

 

Chceš podpořit www.trenink.comOdebírej kanál YouTube


Tipy na nácvik řešení situací dva na dva:

 

 

Cíl herního cvičení:

Cílem herního cvičení je nácvik řešení situací dva na dva (2:2) a současně zakončení útočné akce pod časoprostorovým tlakem. Důležitou činností tohoto cvičení je také akcelerační rychlostní schopnost hráče a neméně důležitá změna rychlosti přepnutí z útočné na obrannou činnost. Od hráčů vyžadujeme vyváženost při plnění ofenzivních a defenzivních činnostech.

Jak po bránící, tak po útočící dvojici požadujeme, aby docházelo k dohrávání herních situací, například v případě míčů vyražených brankářem.

 

 

Organizace herního cvičení:

- herním prostorem cvičení je obdélník 
- obdélník je o rozměrech 40x25 m
- herní prostor a polovina hrací plochy jsou vyznačeny metami
- na obou koncových čárách jsou branky
- cvičení je určeno pro minimálně:
(a) 8 hráčů do pole (A-H)
(b) 2 brankáře (G)
- mužstvo rozdělíme na dva týmy (červené/modré)
- dvojice hráčů jednoho týmu stojí vždy vpravo i vlevo vedle své branky
- vždy jeden z hráčů dvojice má u nohy míč

 

 

Popis herního cvičení:

- cvičení zahajuje červená dvojice (A) a (B) 
- probíhá následovně:
(a) červená dvojice (A) a (B), která začíná řeší situaci 2:0
(b) akci zakončí
(c) v tomto okamžiku startuje první modrá dvojice (E) a (F)
(d) snaží se přímočaře zakončit situaci 2:2 střelbou
(e) červená dvojice (A) a (B) okamžitě po zakončení brání modrou dvojici
(f) snaží se zabránit modré dvojici (E) a (F) ve střelbě na branku
(g) jakmile modrá dvojice zakončí nebo některý z bránící červené dvojice míč odebere, vypíchne, odkopne apod. 
(h) startuje další červená dvojice (C) a (D), kterou brání modrá dvojice (E) a (F)
- která do této doby útočila
- dvojice hráčů, která odbrání akci se zařazuje na konec zástupu vlastního družstva
- takovýmto způsobem probíhá cvičení neustále dokola

 

 

Trenérské poznámky:

- větší herní prostor akcentuje kondiční složku
- naopak menší prostor hráče k četnějším soubojovým situacím
- motivující je, když si dvojice počítají vstřelené (!) branky
- vítězí tým, který za daný interval (nebo počet útoků) vstřelí více branek
- varianta 1 je zaměřena na bránění v čelním postavení
- varianta 2 rozvíjí dovednost bránit v bočním postavení
- varianta 3 je zaměřena na bránění hráčů za zády obránců

 

 

Tipy na cvičení na řešení situací tři na tři:

 

Varianty:

- je možné upravit:
(a) velikost herního prostoru (zvětšit/zmenšit)
(b) výchozí postavení hráčů (varianta 2 a 3) 
- další dvojice hráčů startuje až na pokyn trenéra
- dvojice hráčů stojí pouze na jedné straně branky
- hráči musí zakončovat:
(a) z určité vzdálenosti
(b) libovolně
- hráči se snaží o zakončení prvním dotykem (finální přihrávka pro druhého)

 

Pomůcky:

- 2x velké branky (možno přenosné)
- 12x míč
- 10x mety (kužely)
- rozlišovací trika (2 barvy)


TIP REDAKCE