V těchto týdnech je u většiny týmů letní příprava v plném běhu. Součástí letní přípravy je také obnova kondice, aby se dostali minimálně na úroveň z jarního soutěžního období. Obecnou vytrvalost je možné rozvíjet bez míče, tak jak jsme popisovali v článcích Fotbalová rychlostní vytrvalost bez míče nebo Fotbalová vytrvalost bez míče, anebo také s míčem jako v kondičním cvičení Zátěžová střelba středem hřiště, které v sobě kombinuje rozvoj herní a kondiční složky.    
 

Kondiční cvičení pojmenované Herní vytrvalost s kombinací je cvičení vhodné do tréninkového procesu zařadit během přípravného období. Cílem je rozvoj herní vytrvalosti intervalovou metodou, kdy hráči pravidelně střídají herní zatížení a zatížení běžecké, kombinované navíc s orientací v prostoru a obratností.

 
Cvičení je vhodné pro žákovské, ale především dorostenecké týmy a týmy můžů a žen. Cvičení by mělo být součástí hlavní části tréninkové jednotky zaměřené na kondici, případně jako součást pozápasového tréninku, kdy zatížení jsou hráči kteří v utkání nehráli nebo neměli dostatečné minutové vytížení.

 

 

Tipy na rozvoj rychlostní vytrvalosti s míčem:


Cíl kondičního cvičení:
 
Cílem kondičního cvičení je rozvoj herní vytrvalosti specifickým způsobem, tedy s míčem a s využitím jednoduché přízemní kombinace pomocí přihrávek na krátkou a střední vzdálenost. Rozvoj herní vytrvalosti je v tomto cvičení spojen se schopností hráčů zapojovat se do kombinace a následně absolvovat delší běžecký úsek větší intenzitou, se změnou směru běhu.  

 

 

Organizace kondičního cvičení:

- herním prostorem je čtverec
- menší vnitřní čtverec má rozměry 20x20 metrů
- tento prostor je vyznačen pomocí kuželů
- okolo tohoto prostoru je vymezen větší pomyslný čtverec
- velký vnější čtverec má rozměry 30x30 metrů
- rohy většího čtverce jsou vyznačeny pomocí zapicovacích tyčí
- cvičení je určeno pro deset hráčů do pole
- hráči jsou rozdělení na dva barevně odlišené týmy 5:5
- každý z týmů má jeden míč
- všichni hráči se pohybují uvnitř malého čtverce
- v každém týmu je pro každý interval určen jeden hráč, který pracuje intenzivně  

 

 
Popis herně-kondičního cvičení:

- oba dva týmy kombinují bez omezení v herním prostoru v malém čtverci
- úkolem určeného hráče z každého týmu je zapojit se do kombinace
- okamžitě po odehrání míče má určený hráč za úkol oběhnout jednu z tyčí
- poté se hráč opět zapojuje do kombinace a následuje oběhnutí jiné tyče
- hráč by postupně měl vystřídat (oběhnout) všechny tyče mimo herní prostor
- po uplynutí intervalu se role hráčů mění 

 

Trenérské poznámky:

- interval zatížení je možné stanovit:
(a) délkou intervalu (30,45,60,75) vteřin
(b) počtem oběhnutí jednotlivých tyči

 

Varianty: 

- lze upravit :
(a) velikost herního prostoru
(b) počet hráčů (4:4 nebo 6:6)
(c) intenzitu běhu okolo zapichovacích tyčí
(d) vzdálenost zapicovacích tyčí od herního prostoru
- hráči uprostřed herního prostoru mají omezený počet doteků (1,2)
- hráči s míčem kombinují "slabší" nohou
 
Pomůcky:

- 8x meta (klobouček, kuželka)
- 4x zapicovací tyč
- 5x míč
- rozlišovací trika (2 barvy) 

 

TIP REDAKCE