Schopnost hráčů vymanit se z presinkové situace soupeřových hráčů, například v herní mikrosituaci 2:2, často rozhoduje o tom zda útočná akce skončí úspěchem nebo naopak. Herní cvičení Brazilský presink 2:2, jehož cílem je naučit hráče eliminovat napadání soupeře, navazuje na cvičení pro dvě trojice hráčů s názvem Brazilský presink 3:3, ve kterém sledujeme stejný cíl, naučit hráče eliminovat napadání soupeře a pokračovat v útočné akci.  

Herní cvičení, které by mělo probíhat maximální intenzitou, je vhodné zařadit na začátek hlavní části tréninkové jednotky. Cvičení je určeno pro věkové kategorie od starších žáků po dospělé

 

Tipy na cvičení zaměřené na řešení situace 2:2


Cíl herního cvičení: 

Cílem herního cvičení je naučit hráče držící míč prosadit se proti napadajícím hráčům, kteří se pokouší vytvořit presinkovou situaci na malém prostoru s cílem získat konstruktivně míč a zahájit vlastní útočnou akci. Při případném zisku míče obránci bez míče se pak napadající hráči okamžitě pokouší o finální přihrávku, protiútok a zakončení do druhé branky.

V průběhu cvičení po hráčích požadujeme maximální intenzitu v průběhu, jak od obránců, tak od útočících hráčů.   

 

 

Organizace herního cvičení:

- prostorem herního cvičení je obdélník
- rozměry herního prostoru jsou 25x18 metrů
- rohy herního prostoru jsou vyznačeny pomocí met
- před každou z branek je 6 metrová koncová zóna
- hra je určena pro:
(a) 4 hráče do pole
(b) 2 brankáře
- hráči jsou rozdělení na dva barevně odlišené týmy 2:2 (červení/žlutí)
- brankáři chytají v brankách
- hráči do pole každého týmu jsou rozestavení následovně:
(a) jeden z hráčů ve středu obranné zóny
(b) jeden hráč v krajním rohu útočné koncové zóny
- hráči v útočných zónách jsou postaveni diagonálně
- hráč každého týmu na útočné zóně má u nohy míč   

 


Popis herního cvičení:

- akci zahajuje trenér, který urči tým, který bude zahajovat akci
- hráč z útočné zóny přihrává zpět na hráče ve středu obranné zóny
- v tento okamžik dvojice napadajících hráčů vytváří presinkovou situaci na hráče s míčem
- cílem hráčů s míčem je zakončit akci vstřelením branky
- útočící hráči mají limit 15 vteřin na zakončení  
- bránící hráči se pokouší o konstruktivní odebrání míče
- v případě zisku míče mají bránící hráči dalších 15 vteřin na zakončení

 

 

Tip na cvičení se zaměřením na situace tři na tři (3:3):

 

Varianty:

- je možné upravit:
(a) velikost herního prostoru (zvětšit/zmenšit) 
(b) velikost koncových zón (zvětšit/zmenšit)
- všichni hráči ve středovém prostoru mají omezený počet doteků (2,3)
- hráči akci zahajují autovým vhazováním
- bránící hráči po odebrání míče musí míč zašlápnout na obvodu

 

Pomůcky:

- 2x velká branka
- 8x míč
- 4x rozlišovací trika (2 barvy)
- 8x mety (kužely, kloboučky)

 

TIP REDAKCE