Nácvik a rozvoj průnikových přiháravek byla cílem průpravné hry 8:8 na 3 trojúhelníky a průnikové přihrávky. Na výběr místa jsou zaměřena průpravná cvičení Výběr místa a naražení v trojúhelníku a první díl tohoto cvičení.  
 
Pondělní cvičení Výběr místa v situaci 2:2 s nahrávači v sobě spojuje obě dvě herní činnosti, správný výběr místa a následné průnikové přihrávky. Cvičení je vhodné pro mládežnické týmy od věkové kategorie mladších žáků
 
Cíl herního cvičení:
 
Cílem herního cvičení je naučit hráče správně si vybírat místo při přízemní kombinaci při použití krátkých přihrávek, po správném výběru místa musí následovat průniková přihrávka skrz střed herního prostoru ohraničeného trojúhelníkem. Bránící hráči pozičně brání průnikovým přihrávkám a pokouší se o konstruktivní odebrání míče.      
 
 
Organizace herního cvičení:
 
- herním prostorem je obdélník
- rozměry herního prostoru jsou 12x20 metrů
- uprostřed herního prostoru je vyznčen trojúhelník pro průnikové přihrávky
- strana trojúhelníku je 2 metry
- cvičení je určeno pro 8 hráčů do pole
- hráči do pole jsou rozdělení na dva týmy 4:4
- dva hráči z každého týmu jsou aktivní uprostřed herního prostoru
- dva hráči z obou týmů jsou v pasivní roli nahrávačů, každý na jedné z kratších stran
 
Popis herního cvičení:
 
- cvičení zahajuje jedna z dvojic uprostřed herního prostoru
- cílem cvičení je v časovém intervalu dát co nejvíce průnikových přihrávek 
- hráči, kteří mají vmoci míč, nemají omezený počet dotyků
- ke kombinaci mohou využívat nahrávače na kratších stranách
- bránící hráči se snaží průnikovým přihrávkám zamezit
- mohou se volně pohybovat po celém herním prostoru
- nesmí však stát uvnitř středového trojúhelníku
- interval zatížení je doporučen 45, 60 nebo 90 vteřin
 
Varianty:
 
- je možné upravit velikost herního prostoru
- je možné změnit velikost středového trojúhelníku
- hráči mají omezený počet dotek na (2,3)
- nahrávači jednoho týmu stojí pouze na jedné straně
 
Pomůcky: 
 
- 7x mety (kloboučky, kužely)
- 4x míč
- rozlišovací trika (2 barvy)
 
TIP REDAKCE