Druhá část seriálu s názvem Souboj zády k sobě v sobě kombinuje jak herní, tak kondiční složku individuálního herního výkonu, do které je zapojena dvojice hráčů. Herní složka je reprezentována herní situací dva na dva, kondiční složka klade důraz na koordinaci, herní obratnost a rychlost. Obdobně tomu bylo v cvičení Přihraj a vyraž bez míče
 
Herně-kondiční cvičení je určeno pro žákovské a dorostenecé kategorie, v průběhu cvičení dbáme na maximální intenzitu provádění jak od útočících, tak od bránících hráčů.    
 
Cíl herně-kondičního cvičení:
 
Cílem cvičení je naučit hráče na herně proměnlivou situaci, která nástává v situaci, kdy mezi dvojici hráče stojící zády k sobě spadne míč na zem. Hráči mmusí umět zaregovat, pokusit se získat míč a následně vyřešit herní situaci dva na dva. Bránící hráči mají za cíl zabránit vstřelení branky a pokusit se o konstruktivní odebrání míče s následným přechodem do útočné fáze.  
 
 
Organizace herně-kondičního cvičení:
 
- herním prostorem je obdélník
- rozměry herního prostoru jsou 25x20 metrů
- na delších stranách jsou v rozích postaveny 4 branky
- branky jsou postaveny ze zapichovacích tyčí
- každý tým má branky na jedné straně 
- velikost branky je 2 metry
- cvičení je určeno pro 8-12 hráčů do pole
- aktivně se cvičení účastní dvě dvojice (4 hráči)
- dvojice soupeřů stojí v těžišti 
- kde stojí zády k sobě
- mezi hráči, v úrovni zad nebo beder je míč
- který hráči drží mezi sebou  
- druzí hráči z dvojice stojí na brankové čáře mezi brankami 
- každý na své straně
 
 
Popis herně-kondičního cvičení:
 
- cvičení zahajuje trenér pokynem (písknutí, tleskutí)
- středová dvojice hráčů se otáčí směrem k sobě
- míč, který byl mezi nimi padá na zem
- snahou středových hráčů je získat míč pod svou kontrolu
- po pokynu startují i hráči z brankových čar
- v případě zisku míče se dvojice hráčů s míčem snaží docílit vstřelení branky
- bránící hráči se pokouší o konstruktivní odebrání míče
- a zakončení vlastní akce
- maximální délka jednotlivé akce je 30 vteřin
- v průběhu cvičení je třeba dodržet interval zatížení a interval odpočinku 
 
Varianty:
 
- lze libovolně upravit velikost (zmenšit/zvětšit) herního prostoru
- lze upravit velikost branek
- je možné upravit delku časového limitu
- branku je možné vstřelit do libovolné branky
 
Pomůcky:
 
- 6x míč
- 4x mety (kloboučky, kužely)
- rozlišovací trika (2 barvy)
- 8x zapicovací tyče (2 barvy) 
 
 TIP REDAKCE