4 VARIANTY  +  VIDEO  Mezi mládežnickými trenéry panuje obecná shoda na tom, že úspěšné zvládání situací jeden na jednoho, je jedním ze základních stavebních kamenů vývoje mladého fotbalisty. Opomenuty by neměly být cvičení Jeden na jednoho na tři branky nebo Jeden na jednoho (1:1) na čtyři branky.
 
Cvičení Souboj jeden na jednoho na čtyři branky podporuje u hráčů schopnost řešit variabilním způsobem situaci 1:1, hráči mají několik možností řešení, protože mají na výběr ze dvou branek. Soubojové situaci předchází intenzivní běžecký jak s míčem, tak bez míče. Bránící hráč se pokouší o konstruktivní odebrání míče. 
 
Cíl herního cvičení:
 
Cílem herního cvičení je naučit hráče řešit soubojové situace 1:1 jak z pohledu útočícího hráče s míčem, který ho předtím intenzivně vede, tak z pozice bránícího hráče. Útočící hráči mají výhodu, protože situaci mohou řešit variabilním způsobem. Současně jsou pod tlakem bránícího hráče. Ztráta míče v souboji obvykle vede k zakončení akce na druhé straně.    
 
 
Organizace herního cvičení:
 
- herním prostorem je obdélník o rozměrech 12x20 metrů
- rohy herního prostoru jsou vyznačeny pomocí kuželů
- uprostřed delších stran jsou vyznačeny výchozí hráčské pozice
- na obou kratších stranách jsou postaveny dvě přenosné branky
- vždy jedna malá branka vlevo, druhá branka vpravo
- uprostřed kratší strany, mezi brankami, je postaven kužel
- cvičení je určeno pro 6-10 hráčů do pole
- hráči jsou rozdělení na dva barevně odlišené týmy:
(a) modří (A-C)
(b) žlutí (X-Z)
- hráči (A-C) mají k dispozici míč  
- hráči (X-Z) jsou bez míčů
- hráči stojí u středových kuželů, proti sobě
 
 
Popis herního cvičení:
 
- hráči (A) a (X) si mezi sebou přihrávají
- v libovolný okamžik, kdy má míč, se hráč (A) rozhodne zahájit cvičení
- vybere si jeden ze dvou kuželů mezi brankami
- vyráží oběhnout kužel mezi brankami na jedné straně
- hráč (X) vyráží k druhému kuželu mezi brankami
- po oběhnutí kuželů hráči (A) a (X) řeší souboj 1:1
- cílem hráče s míčem (A) je vstřelit branku do jedné z branek
- bránící hráč (X) se pokouší zamezit vstřelení branky
- případně se pokusit o konstruktivní odebrání míče
- akci musí hráči zakončit maximálně do 15 vteřin
- po skončení akce pokračují hráči (B) a (Y)
 
Varianty:
 
- maximální počet hráčů v cvičení je 12
- zahájit cvičením vedením míče mohou oba dva hráči
- je možné upravit velikost herního prostoru (zvětšit/zmenšit)
- hráči cvičení provádí "slabší" nohou
- je možné stanovit jiný časový úsek pro zakončení
- všechny varianty cvičení jsou ve videoukázce na YouTube
 
Pomůcky:
 
- 2x kužely (velké)
- 4x mety (kloboučky, mety)
- 6x míč
- rozlišovací trika (2 barvy)
 
 TIP REDAKCE