Řešení situací jeden na jednoho, z pohledu útočícího i bránícího hráče, jsme měli možnost rozvíjet v cvičeních Souboj jeden na jednoho na čtyři branky nebo Jeden na jednoho po sprintu na dvě branky, které je určeno hráčům věkové kategorie přípravek a žáků, cílem je naučit hráče variabilně řešit situace 1:1, kličkovat a akci zakončit střelbou do jedné z malých branek.

Herní cvičení s názvem Orientace v prostoru v souboji 1:1 je vedle schopnosti prosadit se v souboji akcentuje, podobně jako cvičení Startovní rychlost s a bez míče, i kondiční složku cvičení v oblasti koordinace, obratnosti a agility.


Cíl herního cvičení:

Cílem cvičení je naučit hráče řešit soubojovou situaci jeden na jednoho z pozice útočícího hráče s míčem a z pozice obránce, který se pokouší o konstruktivní odebrání míče. Útočící hráč, po obratnostně a koordinačně náročném běhu, přijímá míč a pokouší se prosadit v souboji proti obránci. Obránce vytlačuje útočníka do nevýhodné pozice a snaží se o konstruktivní odebrání míče. 

 


Organizace herního cvičení:

- herním prostorem cvičení je čtverec
- čtverec má rozměry 16x16 metrů
- v rozích herního prostoru jsou postaveny branky z kuželů
- velikost branek je 2 metry
- dvě a dvě branky jsou postaveny na horní a dolní straně herního prostoru
- v těžišti herního prostoru je zapichovací tyč
- výchozí pozice hráčů jsou vlevo a vpravo vedle herního prostoru
- pozice jsou ve středu boční strany, tři metry mimo herní prostor
- cvičení je určeno pro 6 hráčů do pole:
(a) útočící hráči (A-C) stojí u levé výchozí pozice směrem dolu
(b) bránící hráči (X-Z) stojí u pravé výchozí pozice směrem nahoru
- dole mimo herní prostor stojí trenér (T) s dostatkem míčů

 

 

Popis herního cvičení:

- cvičení zahajují na pokyn současně hráči (A) a (X)
- hráč (A) obíhá z vnější strany dolní levý roh a probíhá malou brankou
- hráč (X) obíhá z vnější strany horní pravý roh a probíhá malou brankou
- oba dva hráči (A) a (X) obíhají středovou zapichovací tyč
- hráč (A) běží proti trenérovi (T), který mu proti noze přihrává míč
- hráč (A) míč přijme, otáčí se s ním a řeší soubojovou situaci 1:1 
- bránící hráč (X) reaguje na pohyb útočícího hráče (A) 
- útočící hráč (A) obchází bránícího hráče (X) a přihrává míč do jedné z branek
- po skončení akce si hráči mění výchozí pozice

 

 


Tipy na související cvičení:

 

 

 

Varianty:

 

- je možné upravit velikost herního prostoru (zvětšit/zmenšit)
- středovou zapichovací tyč je možné umístit mimo těžiště herního prostoru
- hráči před oběhnutím první mety provádí obratnostní cvik (kotoul, sed, otočka, ...)
- maximální počet hráčů je 12
- do prostoru mezi horní branky je možné umístit nahrávače
- je možné zvětšit velikost branek
- hráči si nemění pozice, útočníci útočí, obránci brání
- útočící hráči mají za úkol s míčem u nohy projít skrz malou branku
- všechny varianty cvičení jsou ve videoukázce na YouTube

 

Pomůcky:

- 8x kužel
- 8x míč
- 1x zapichovací tyč
- rozlišovací trika (2 barvy)

 

TIP REDAKCE