Soubojovým situacím na útočné polovině nebo v prostoru pokutového území a zakončení těchto akcí jsme se věnovali v cvičeních Finální přihrávka v pokutovém území nebo Kondiční souboj 2:1 v pokutovém území, které herní formou rozvíjí kondici, navíc je zaměřeno také na nácvik zakončení této početně výhodné situace.  

Cvičení pojmenované Dva na jednoho od poloviny hřiště je určeno pro skupinový trénink obránců a útočníků, cvičení zvládnou hráči starších žáků, ale primárně je určeno pro dorostence a dospělé. Po hráčích požadujeme, přes vysokou intenzitu zatížení, koncentraci v každém okamžiku akce.

 

Cvičení se zaměřením na soubojové situace v pokutovém území:

 

Cíl herního cvičení:

Cílem herně-kondičního cvičení je nácvik řešení herní situace dva na jednoho 2:1, na útočné polovině hrací plochy. Cvičení je variabilní a herní situace proměnlivá, obránce rozhoduje, který z dvojice útočících hráčů akci zahajuje. Po útočnících požadujeme přímočaré a efektivní řešení, vytvoření výhodné střelecké pozice a zakončení akce. Bránící hráč má za úkol vytlačit útočníky do nevýhodné střelecké pozice a zabránit vstřelení branky.

 

Organizace herního cvičení:

- herním prostorem cvičení je prostor dvou pokutových území
- rohy herního prostoru jsou vyznačeny pomocí met
- na brankové čáře je postavena branka
- ves středu strany vzdálené od branky je postavena malá branka z kuželů
- malá branka z kuželů má velikost tři metry
- v prostoru před pokutovým územím jsou postaveny dva kužely
- kužely jsou přibližně 3 metry před hranou pokutového území
- jsou postaveny na úrovni boků pokutového území
- cvičení je určeno pro:
(a) 2 obránce (X) a (Y)
(b) 4 útočníky (A-D)
(c) 1-2 brankáře (G)
- útočníci (A) a (B) stojí v levém rohu pokutového území na brankové čáře
- útočníci (C) a (D) jsou v pravém rohu pokutového území na brankové čáře
- obránci (X) a (Y) stojí mezi středovým kruhem a malou brankou
- obránci mají k dispozici dostatek míčů

 

 

Popis herního cvičení:

- cvičení zahajuje obránce (X)
- krátkým intenzivním vedení provede míč malou brankou 
- po provedení míče brankou dává dlouhou přihrávku vzduchem na hráče (D)
- hráč (D) míč přijme a maximální intenzitou ho vede k pravému dolnímu rohu prostoru
- ve stejný okamžik startuje ze své pozice i útočník (A) a běží k levému rohu
- obránce (X) po odehrání míče obíhá jeden z dvojice kuželů v prostoru před velkým vápnem
- útočník s míčem (D) s míčem u nohy obchází pravý dolní roh
- stejně tak útočník (A) bez míče obíhá levý dolní rok
- hráči řeší herní situace dva na jednoho (2:1), která je početně výhodnější pro útočníky
- útočící hráči se pokouší o přímočaré řešení a vstřelení branky
- obránce se pokouší vytlačit útočníky do nevýhodné střelecké pozice
- po zakončení akce se hráči vrací do svých výchozích postavení
 

 

Tipy na související cvičení:


Varianty:

- je možné upravit:
(a) velikost herního prostoru (prodloužit/zkrátit)
(b) postavení dvojice kuželů před pokutovém územím
- cvičení je možné zakončovat do dvojice/trojice malých branek bez brankáře
- cvičení může zahájit druhý brankář výhozem/výkopem
- zakončení akce musí probíhat z prostoru pokutového území
- cvičení musí být zakončeno do časového limitu (například 20 vteřin)
- role útočníků a obránců se po akci mění, zakončující hráč jde (útočit/bránit)
- všechny varianty cvičení jsou ve videoukázce na YouTube

 

 

Pomůcky:

- 1x branka
- 2x meta
- 6x kužel
- 8x míč
- rozlišovací trika (2 barvy)

 

TIP REDAKCE